Provozní doba sběrného dvoru

Provozní doba během prosince – ledna

Pondělí 08.00 – 16.00 hodin
Středa 08.00 – 16.00 hodin
Pátek 08.00 – 16.00 hodin
Sobota 08.00 – 14.00 hodin

Provozní doba během února

Pondělí 08.00 – 17.00 hodin
Středa 08.00 – 17.00 hodin
Pátek 08.00 – 17.00 hodin
Sobota 08.00 – 14.00 hodin

Provozní doba během března až srpna

Pondělí 08.00 – 18.00 hodin
Středa 08.00 – 18.00 hodin
Pátek 08.00 – 18.00 hodin
Sobota 08.00 – 14.00 hodin

Provozní doba během září až října

Pondělí 08.00 – 18.00 hodin
Úterý 08.00 – 18.00 hodin
Středa 08.00 – 18.00 hodin
Čtvrtek 08.00 – 18.00 hodin
Pátek 08.00 – 18.00 hodin
Sobota 08.00 – 14.00 hodin

o státních svátcích, ve dnech 28. září a 28. října, bude sběrný dvůr uzavřen


Provozní doba během listopadu

Pondělí 08.00 – 17.00 hodin
Středa 08.00 – 17.00 hodin
Pátek 08.00 – 17.00 hodin
Sobota 08.00 – 14.00 hodin

Po prokázání totožnosti jsou ve Sběrném dvoře na ul. Na Horkách bezplatně  fyzickým osobám (občanům s trvalým pobytem v Českém Těšíně) odebrány nebezpečné složky komunálního odpadu, elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (jedná se o světelné zdroje, chladící zařízení, velké a malé spotřebiče,  televizory, monitory a velká zařízení),  vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plasty a sklo), kompostovatelný a objemný  odpad.

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání  mohou využívat sběrného dvora pouze  za účelem odložení  elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru. Od servisů a prodejců bude elektrozařízení odebráno bezplatně, pokud se prokáží kartou účastníka kolektivního systému.  Bezplatný zpětný odběr  se vztahuje  pouze na kompletní  elektrozařízení.

UPOZORNĚNÍ:  Na sběrném dvoře nelze odevzdat  azbestové roury  a azbestové a eternitové střešní krytiny, tento odpad nepatří mezi komunální odpady a občané si jeho likvidaci musí objednat u oprávněné osoby.

autor: Kročková Lenka