Pytlový systém sběru plastů a papíru v roce 2021

I v příštím roce bude probíhat pytlový svoz plastů a papíru. A kde se pytle svážejí? V Mostech, v Mistřovicích, ve Stanislavicích, v Koňákově, v Horním a Dolním Žukově (mimo ul. Šadový) a od rodinných domů na těchto ulicích: Černá, Dělnická I, Horní, Kostelní, Mlýnská, Pod Zvonek, Příkopa, Třinecká, Zahradní, Železniční a Žukovská.
I v příštím roce bude probíhat pytlový svoz plastů a papíru. A kde se pytle se svážejí? V Mostech, v Mistřovicích, ve Stanislavicích, v Koňákově, v Horním a Dolním Žukově (mimo ul. Šadový) a od rodinných domů na těchto ulicích: Černá, Dělnická I, Horní, Kostelní, Mlýnská, Pod Zvonek, Příkopa, Třinecká, Zahradní, Železniční a Žukovská.

Pytle s plasty (plastové obaly, plastové tašky a sáčky, PET láhve – stlačené, čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin, plastové nádoby od kosmetických a mycích prostředků, nápojové plechovky, konzervy od potravin, kovové uzávěry a víčka od nápojů, tato komodita bude po vytřídění na třídící lince ve Vratimově předána zpracovatelům kovového odpadu), musí být přistaveny k popelové nádobě do 6.30 hod. a budou sváženy v těchto termínech:

02.01. 06.02. 06.03. 03.04. 01.05. 05.06.
03.07. 07.08. 04.09. 02.10. 06.11. 04.12.2021

Pytle s papírem (noviny, časopisy, knihy, brožury, sešity, rozložené papírové krabice, karton a vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír a nápojové kartony např. z mléka a džusů) musí být rovněž přistaveny ve svozový den k popelové nádobě do 6:30 hod. a termíny svozů jsou:

13.02. 10.04. 12.06. 14.08. 09.10. 11.12.2021

Veškerý odpad musí být čistý.

autor: Kročková Lenka