Pravidla pro přistavování 110 l nádob na směsný komunální odpad pro rodinné a bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci na území města Český Těšín s účinností od 01.07.2021

Pokud jsou v rodinných a bytových domech a ve stavbách pro rodinnou rekreaci hlášeny osoby k trvalému pobytu, jsou 110 l nádoby na směsný komunální odpad přiděleny následovně:
Pravidla pro přistavování 110 l  nádob na směsný komunální odpad

autor: Kročková Lenka