Stanoviště nádob na jedlé oleje a tuky

V našem městě je rozmístěno 20 nádob, které jsou určené pro sběr použitých jedlých olejů a tuků. Ať už tedy použijete olej nebo sádlo, odneste použitý tuk do nádob na jedlé oleje a tuky. Olej či tuk slijete do plastové lahve a plnou láhev vhodíte do černých nádob s oranžovými víky, které jsou rozmístěné na těchto místech:

    • 28. října – u nádob na tříděný odpad (Profimarket)
    • Dolní Žukov – Frýdecká u autobusové zastávky
    • Horní Žukov – Vělopolská – parčík
    • Koňákov – ul. Koňakovská u nádob na tříděný odpad
    • Mistřovice – ul. Ostravská x ul. Na Dolinách
    • Mosty – ul. Lípová – točna
    • Stanislavice – ul. Ostravská – za restaurací Vyrubaná
    • parkoviště Kysucká
    • parkoviště u Billy – u kontejneru na oděvy
    • ul. Hornická 11 – 13
    • ul. Komenského – sídliště ONV
    • ul. Na Horkách – Sběrný dvůr
    • ul. Na Lučinách – u nádob na tříděný odpad
    • ul. Na Nivách – u kostela
    • ul. Okružní 1 – 2
    • ul. Ostravská 46 – 48
    • ul. Pod Zvonek – autobusová zastávka u kostela
    • ul. Pražská – vedle parčíku
    • ul. Protifašistických bojovníků – u nádob na tříděný odpad
    • ul.Tovární – u nádob na tříděný odpad

Tato služba s ohledem na možnost materiálového využití, přispívá k ochraně životního prostředí. Použité potravinářské oleje a tuky budou následně recyklovány a využívány např. při výrobě biopaliva. Důležitou roli hraje také fakt, že oleje a tuky nesmí být vylévány do kanalizace, kde způsobují závažné problémy, např. zanášení kanalizačního potrubí nebo škody na zařízení.

autor: Kročková Lenka