Kontejnery na textil

Oblečení se po nějakém čase nemusí stát jen obyčejným odpadem, můžeme jej sbírat a následně se může dále využívat. Proto svozová firma FCC Česká republika, s..r.o. umístila v našem městě modré kontejnery na textil, které bude vyvážet 1 x týdně.

Většina shromážděného použitého oblečení a textilních výrobků může stále plnit svoji původní funkci, jednotlivé kusy lze nosit a dostanou se zpátky potřebným (sociálně slabým). Zbylá část, která svou původní funkci již plnit nemůže, je nastříhána na menší kusy a recyklována jako pomůcky pro úklid (utěrky proti prachu, utěrky pro péči o stroje), nebo je recyklována pro opětovné použití v textilním průmyslu. Sloužit může také jako zdroj energie.

 Kde jsou umístěny kontejnery na textil ?

 • ul. Na Horkách – Sběrný dvůr
 • ul. Na Nivách – u kostela
 • ul. Pražská – vedle parčíku
 • ul. Hornická 11 – 13
 • parkoviště Kysucká
 • ul. Okružní – vedle kontejneru na elektroodpad
 • Antoníček – ul. Lípová – točna
 • Koňákov – ul. Koňakovská u nádob na tříděný odpad
 • Stanislavice – ul. Ostravská – za restaurací Vyrubaná
 • ul. Protifašistických bojovníků – u nádob na tříděný odpad
 • ul.Tovární x ul. Dr. Slámy
 • ul. Koperníkova 13 – ze strany parkoviště u pískoviště
 • ul. Komenského – sídliště ONV
 • parkoviště u Billy – u kontejneru na elektroodpad
 • ul. Na Lučinách – u nádob na separovaný odpad

Co tam patří a nepatří ?

Do nádob patří použité oblečení, tj. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot, použité textilní výrobky, např. deky, závěsy, povlečení. Veškeré zde uložené textilie musí být čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových pytlích, páry bot přivázaných k sobě.

Do nádob nepatří krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace.

Co se posléze děje s nashromážděným oblečením?

• Shromážděné věci jsou skladovány v pytlích na suchém místě.

• Vše je odváženo v kamionech a prodáno firmě, specializované na třídění.

• Společnost FCC hradí z peněz, které získá prodejem použitého oblečení náklady spojené se sběrem a přepravou, dále přispívá na charitativní účely.

Prosíme, všechny občany, aby do kontejnerů odkládali pouze ODĚVY, TEXTILNÍ VÝROBKY A OBUV.

Věříme, že se tato služba setká s úspěchem a všechny nás bude hřát pocit, že někomu naše vyřazené šatstvo ještě pomůže.


autor: Kročková Lenka