INFORMAČNÍ BROŽURA


Pro lepší informovanost občanů Město Česky Těšín připravilo v roce 2008 brožuru, která přináší základní informace o zpětném odběru elektrozařízení a odpadech v našem městě. Brožura byla distribuována  do všech domácností, takže věříme, že přinesla užitek a každému pomohla se zorientovat ve zpětném odběru elektrozařízení a při likvidaci odpadů. V současnostije systém nakládání s odpady ve městě Český Těšín rozšířen, o čemž se dovíte v záložkách vlevo.

Informační brožura o zpětném odběru elektrozařízení a kam s odpady

2008

autor: Kročková Lenka