Harmonogram rozmístění kontejnerů na OBJEMNÝ ODPAD

Od října se budou opět přistavovat velkoobjemové kontejnery.

Do těchto kontejnerů je možno odkládat POUZE OBJEMNÝ ODPAD (např. vyřazený nábytek, poškozené a vyřazené spotřební zboží – lyže, jízdní kola, umyvadla, toalety, koberce, linolea, kočárky).

Do objemného odpadu nepatří: směsný komunální odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, elektrozařízení, pneumatiky, kompostovatelný odpad, využitelné složky odpadů určené k separaci, zemina a stavební odpady.

Upozorňujeme, že objemný odpad může do velkoobjemového kontejneru uložit pouze fyzická osoba.

TERMÍN STANOVIŠTĚ
11.10. – 17.10. 2021 - ul. Okružní – před obchodem
- ul. Polní – parkoviště pod ul. Slovenskou
- ul. Kysucká x ul. Polní
- ul. Moskevská x nábřeží Míru
- Hrabinská – ul. Úvoz (před bowlingem)
- Lidická
18.10. – 24.10.2021 - ul. Protifašistických bojovníků x ul. nábřeží Svobody
- ul. Žukovská x ul. Polní
- ul. Potoční – hlavní vchod do parku A.Sikory
- ul. Komorní x Nerudova
- ul. Horní x Pod Zvonek
- ul. Dlouhá x Jaselská
25.10. – 31.10. 2021 - ul. náb. Míru – Lancerova kolonie
- ul. Dukelská x Na Nivách
- ul. Smetanova – parkoviště
- ul. Gymnazijní x Akátová
- Mistřovice: ul. Ostravská x Na Dolinách
- ul. Ostravská: vnitroblok Tyršova – Ostravská
01.11. – 07.11. 2021 - ul. Třanovského x Nová
- ul. Na Lučinách x Pionýrů
- ul. Nádražní – vedle Traťové distance – vjezd do dvora
- Mosty: ul. Rybářská x Lípová
- Mosty: ul. Ostravská – u obchodu
- ul. Divadelní – parkoviště
08.11. – 14.11. 2021 - Mistřovice: ul. Mistřovická – u bývalé mateřské školky
- ul. Horní mezi domy č. 21 a 23
- D. Žukov: ul. Frýdecká – zastávka Blahut
- D. Žukov: ul. Pod Zvonek x Olšová x K Vodojemu
- D. Žukov: ul. Ropická – u nádob na separovaný odpad
- H. Žukov: ul. Vělopolská – u č. 167
- Mosty: ul. Formanská – u hasičské zbrojnice
15.11. – 21.11. 2021 - ul. Horní mezi domy č. 21 a 23
- Mosty: ul. Formanská x Strojnická
- Mosty: ul. Školní – u školy
- Mosty ul. Lípová – točna autobusů
- Mistřovice: ul. Hradišťská x Selská – u zastávky
- Mistřovice: ul. Mistřovická x K Hájence
22.11. – 28.11. 2021 - Stanislavice: ul. Dvorská – u hasičské zbrojnice
- Koňákov: ul. Hradišťská – u obchodu
- D. Žukov: ul. Žukovská – u hřbitova
- H. Žukov: ul. Na Běrnotí – u Adámka
- H. Žukov: ul. Vělopolská – zastávka Na Kopci
- Hrabinská – mezi domy 23A a 25A
29.11. – 05.12. 2021 - parkoviště: Ostravská 50 -64
- parkoviště: Koperníkova 1 – 13
- ul. Hornická (naproti domu 15 – 17)
- ul. Slezská nad restaurací Havana
- ul. Nová Tovární – u rodinného domu č. 75
06.12. – 12.12. 2021 - ul. Okružní – před mateřskou školkou
- Svibická – před domy 2- 6
- ul. Kysucká – parkoviště
- ul. Čáslavská x ul. Polní
- parkoviště: Ostravská 46 – 48
- ul. Ostravská 70
13.12. – 19.12. 2021 - Stanislavice: ul. Ostravská – u bytového domu
- Stanislavice: ul. Na Podlesí – pod zastávkou
- H. Žukov: ul. Koňákovská – u evangelického kostela
- H. Žukov: ul. Frýdecká u domu č. 36
- Mosty: ul. Ostravská – u bytového domu naproti ul. Jasná
- U Mlékárny – vedle prodejny Autodíly
autor: Kročková Lenka