Odpady

Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva přesně odpad definuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů.

V nabídce vlevo naleznete záložky s informacemi, kam letí naše smetí, přesněji do jakých nádob a kam ukládat jednotlivé druhy odpadů, harmonogram pytlového systému sběru plastů a papíru, svoz popelových nádob a kontejnerů, informace o sběrném dvoře a další.

autor: Kročková Lenka