Výsledky zoologického průzkumu na vodní nádrži Hrabina

Předkládáme, zde výsledky zoologického průzkumu hrabina, který prováděla pro město Český Těšín Česká společnost ornitologická. Cílem bylo získat informace o výskytu  zejména zvláště chráněných duhů živočichů, které budou sloužit jkao podklad pro  hospodaření v území. Celý průzkum je  ke stažení jako příloha ve formátu pdf Hrabina_zoo_pruzk_2013

září 2013

autor: Křenek Daniel