Město Český Těšín  podpoří akci Ukliďme Česko

 

V čem bude podpora spočívat?

Především to bude poskytnutí ochranných rukavic, pytlů na odpad a zajištění odvozu sesbíraného odpadu. Dále to bude podpora medializace akce na webových stránkách města a facebooku.

Podpora organizátorům bude poskytnuta za následujících podmínek:

  • organizátor se dostaví na městský úřad Český Těšín odb. výstavby a životního prostředí  domluvit podrobnosti úklidu.
  • místo úklidu na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města, organizátor projedná s vlastníkem pozemku
  • organizátor umožní mediální prezentaci úklidu prostřednictvím Těšínských minut a Těšínských listů
  • pozvánka prezentovaná prostřednictvím města Český Těšín (webové stránky města, facebook města,) bude obsahovat logo města
  • v týdnu před úklidem organizátor na odboru výstavby a životního prostředí podepíše prohlášení o registraci akce, dohodne odvoz odpadu, vyzvedne pracovní pomůcky a případně dohodne následnou kontrolu
  • před započetím úklidu organizátor seznámí dobrovolníky s bezpečností práce
  • po úklidu organizátor nahlásí počet zúčastněných a přibližné množství sesbíraného odpadu, doloží fotodokumentaci, vrátí nevyužité pracovní pomůcky.

V případě dotazů se kontaktujete na  email nestrasil@tesin.cz, nebo krenek@tesin.cz  popř. tel. 734 519 972 nebo na 553 035 624.

Další informace o celostátním konání akce najdete na www.uklidmecesko.cz

autor: Křenek Daniel