Nežádejte o povolení kácení stromu na poslední chvíli

Řada občanů přijde v březnu na úřad, že chce kácet stromy a žijí v domnění, že příslušný obecní či městský úřad jim kácení ihned povolí.  Je nutné si uvědomit, že vydání povolení jde zpravidla cestou správního řízení, ve kterém jsou stanoveny zákonné postupy a lhůty, a celé řízení může trvat měsíc nebo i déle. Orgán ochrany přírody musí provést nejprve místní šetření a podle zákona posoudit funkční a estetický význam  stromu a porovnat jej s důvody uvedenými v žádosti a teprve pak vydat  rozhodnutí, kterým kácení buď povolí nebo zamítne. Do správního řízení mají právo se přihlásit spolky, které mohou podávat námitky a připomínky a celé řízení se pak může protáhnout i na dva měsíce. Pokud je žádost podána v březnu, může být vydáno povolení třeba  až v dubnu, kdy je vegetační sezóna a kácet se už nemá.

Kdy požádat o  povolení a kdy kácet

Nejlepší dobou pro podání žádosti je vegetační období.  Tehdy je možné nejlépe posoudit u listnatých dřevin jejich stav. Pokud orgán ochrany přírody nemůže v době vegetačního klidu stav posoudit, nemůže vydat ani povolení. U stále zelených jehličnanů na termínu podání  žádosti tolik nezáleží. Vyhláška o ochraně dřevin povolování kácení dřevin  říká, že se kácení má provádět v době vegetačního klidu.  Ideální je, když si občan podá žádost o kácení ve vegetační době a kácení provede na podzim, popř. v zimním období.

V březnu by se kácet spíš nemělo

Mezi veřejností je zakotveno, že kácení je možné provádět  do konce března a většina občanů nechává tyto práce na březen. To však není úplně pravda, protože období vegetačního klidu závisí na tom, jaké je počasí, a vegetační sezóna se může rozběhnout dříve nebo se může naopak protáhnout.  Musíte pamatovat na to, že v březnu už začíná hnízdit celá řada ptačích druhů.  Pokud  pokácíte strom s obsazeným hnízdem, porušíte tím zákon a hrozí vám sankce. Takový čin je značně nezodpovědný a normální člověk to snad neudělá.  Pokud to není nezbytně nutné, nenechávejte kácení na březen, ale proveďte jej ideálně až na podzim, kdy je pro kácení nejideálnější období.

Povolení se nevydává automaticky.

Řada občanů  bere vyřízení povolení  jen jako formalitu a žije v domnění, že když si požádají o povolení, orgán ochrany přírody musí kácení povolit a pak jsou překvapeni, že je kácení zamítnuto. Orgán ochrany přírody musí shledat k povolení zákonný důvod, kterým není stínění, padání listí nebo plodů, ale je jím např. špatný zdravotní stav stromu, narušování základů  stavby atd. Proto než podáte žádost o kácení,  promyslete si dobře, proč strom chcete pokácet.

Sázejte nové stromy

Stromy mají pro člověka obrovský význam, a to zvláště v našem regionu, kde je dlouhodobě špatná kvalita ovzduší.  Musíte-li  nějaký strom pokácet, vysaďte nový pokud to je možné. Základem zdravých měst, obcí a jejich obyvatel je dostatek zeleně.

březen 2017

autor: Křenek Daniel