Termíny honů na drobnou zvěř    

 

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí jako příslušný orgán státní správy myslivosti dle § 57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uvádí plánované termíny honů na drobnou zvěř pro rok 2020 za honitby v obvodu působnosti ORP Český Těšín.

 

Honitba

Uživatel honitby

Termín honu

Mistřovice

Myslivecký spolek Mistřovice, Jalovcová 105, 735 62 Český Těšín-Koňákov, předseda Ing. Robert Barteczek, hospodář: Libor Čmiel

 

28.11.2020

„Godula“ Horní Žukov

Miroslav Czernek, Na Kopci 129, 737 01 Český Těšín

12.12.2020

Chotěbuz „Zámek“

Gustav Broda, uživatel honitby Chotěbuz „Zámek“, hospodář Ing. Jan Michel

hony nekonají

Český Těšín-Dolní Žukov

Myslivecký spolek Beskyd Český Těšín, předseda Miroslav Štěpaník, hospodář: Jaroslav Foltyn

 

28.11.2020

Stanislavice

Myslivecký spolek FOREST Stanislavice, Rozvojová 1, 737 01 Český Těšín, předseda Karel Niemczyk, hospodář: Jiří Hampel

21.11.2020

 

autor: Nestrašil Petr Ing.