Schengen a domácí zvířata

Dne 21. prosince 2007 se Česká republika začlenila spolu s dalšími státy Evropské unie do schengenského prostoru. Od tohoto data mohou čeští občané cestovat bez omezení po většině států Evropské unie a jelikož někteří občané cestují se svými domácími zvířaty (psi, kočky nebo např. fretky), musí mít i přesto k těmto zvířatům patřičné doklady.
Při neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, pokud jsou přemísťováni mezi členskými státy, musí mít jejich chovatelé u sebe doklad zvaný „Pas zvířete v zájmovém chovu“ (dále jen „pas“), který vydává veterinární lékař schválený pro tuto činnost. Tento pas majitelé dostanou poté, co nechají své domácí zvíře buď tetovat, nebo ho označit čipem. V tomto pasu se nacházejí údaje umožňující zjištění totožnosti zvířete a kontrolu jeho stavu. Dále je v pase uvedeno zejména potvrzení o očkování, popřípadě opětovné očkování zvířete proti vzteklině. Upozorňujeme, že některé další země kromě základního očkování a veterinárních prohlídek požadují i další různá vyšetření a vakcinace, a proto je dobré se předem informovat o jejich požadavcích, než se do těchto zemí vypravíte.
Jelikož naše město Český Těšín sousedí s městem Polské republiky Cieszynem, chceme Vás tímto také seznámit s některými jejich povinnostmi pro majitele těchto domácích zvířat na jejich území. Majitelé domácích zvířat města Cieszyna jsou povinni odstraňovat znečištění po domácích zvířatech z míst určených pro veřejnost, z ulic, chodníků, ploch, stezek a parkových alejí, parků, zeleně určené pro veřejnost. Pohybovat se lze se zvířetem v centru, na místech s hustou zástavbou a veřejných prostranstvích výlučně s vodítkem a u psů agresivních a psů ras uznávaných za agresivní také s náhubkem. Dále pak je zakázáno vypouštění a venčení zvířat na místech dětských hřišť, stezek zdraví, v místech květinové výsadby a místech označených zákazem.
Doufáme, že s těmito základními informacemi, které jsme Vám tímto článkem poskytli, už nebudete mít problémy s vycestováním se svými domácími mazlíčky do cizích zemí a zažijete s nimi pěkný a nerušený pobyt.

Září 2015

autor: Víšek Waleczek Magda mgr inż