Sběr lesních plodů v roce 2019

Město Český Těšín v letošním roce opět vyhlásilo v rámci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty soutěž „Sběr lesních plodů“ určenou pro mateřské školy. V průběhu měsíce září a října bylo z 9 mateřských škol odvezeno celkem  3396 kg lesních plodů (v roce 2018 celkem 2489 kg).

Podmínkou soutěže bylo, aby nejmenší množství odevzdaných nasbíraných plodů na jednu školu bylo 20 kg a do soutěže se přihlásily nejméně 3 mateřské školy. V průběhu soutěže byly mateřským školám lesní plody váženy a odebírány. V průběhu měsíce září a října bylo odvezeno celkem 3396 kg lesních plodů. Na konci soutěže bylo provedeno vyhodnocení mateřských škol podle váhy sebraných plodů v přepočtu na dítě, které školku navštěvuje. Každá ze zúčastněných mateřských škol obdržela za nasbírané plody také finanční odměnu od myslivců.

Výsledky soutěže v roce 2019:

Mateřská škola celkem kg počet dětí průměr kg na dítěí
Dukelská 640 23 27,82
Frýdecká 350 21 16,66
Masarykovy sady 700 68 10,29
Akátová – polská třída 224 25 8,96
Okružní 541 91 5,94
Hrabinská 355 62 5,72
Čáslavská 287 68 4,22
Dolní Žukov 68 19 3,57
Hornická 231 65 3,55

Prosinec 2019

autor: Lyčková Jarmila Ing.