Závěrečný účet

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších obcí. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

2020

Závěrečný účet města za rok 2019 Výdaje za rok 2019
Návrh Závěrečného účtu města za rok 2019 Zpráva auditora za rok 2019

2019

Zpráva auditora za rok 2018 Výdaje za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018
Zpráva auditora za rok 2017 Výdaje za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017
Zpráva auditora za rok 2016 Výdaje za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016
Zpráva auditora za rok 2015 Výdaje za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015
Zpráva auditora za rok 2014 Výdaje za rok 2014 Závěrečný účet za rok 2014
Zpráva auditora za rok 2013 Závěrečný účet za rok 2013
Zpráva auditora za rok 2012 Závěrečný účet za rok 2012
Zpráva auditora za rok 2011 Závěrečný účet za rok 2011
Zpráva auditora za rok 2010 Závěrečný účet za rok 2010
autor: Borská Petra Ing.