Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku nebo svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

2022 – 2023

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2022-2023 vč. důvodové zprávy

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na léta 2022-2023 vč. důvodové zprávy

2021 – 2022

aktualizace 2021-2022

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2021-2022 vč. důvodové zprávy

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na léta 2021-2022 vč. důvodové zprávy

2020 – 2021

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2020-2021

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na léta 2020-2021

2019 – 2020

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2019 – 2020

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na léta 2019 – 2020

2018 – 2019

Rozpočtový výhled města na léta 2018-2019

autor: Borská Petra Ing.