Rozpočet města

Rozpočet města je základním řídícím nástrojem financování potřeb města a jeho rozvoje, který je sestavován na 1 kalendářní rok. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní finanční operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo města.

Vizualizace detailních rozpočtových a účetních informací města

Prezentované informace pocházejí z Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) Ministerstva financí a jsou čtvrtletně aktualizovány. Naleznete zde finanční ukazatele, výši majetku města, krátkodobé a dlouhodobé závazky, náklady a výnosy hospodaření, účetní závěrky, rozklikávací rozpočet a meziroční vývoj rozpočtu.

Přehled označení pro používané organizační jednotky
Rozpočet města 2021

Návrh rozpočtu města na rok 2021 vč. důvodové zprávy

Příloha č. 1 – Informace o rozpočtu města roku 2020
Rozpočet města 2020

Schválený Rozpočet města na rok 2020 vč. důvodové zprávy

Návrh Rozpočtu města na rok 2020 vč. důvodové zprávy

Příloha č.1 – Informace o rozpočtu města roku 2019

Plnění rozpočtu města 1-2_2020

Plnění rozpočtu města 1-3_2020

Plnění rozpočtu města 1-4_2020

Plnění rozpočtu města 1-5_2020

Plnění rozpočtu města 1-6_2020

Plnění rozpočtu města 1-7_2020

Plnění rozpočtu města 1-8_2020

Rozpočet města 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 včetně důvodové zprávy

Návrh rozpočtu na rok 2019 včetně důvodové zprávy

Příloha č.1 – Informace o rozpočtu města roku 2018

Plnění rozpočtu města za 1-2_2019

Plnění rozpočtu města za 1-3_2019

Plnění rozpočtu města za 1-4_2019

Plnění rozpočtu města za 1-5_2019

Plnění rozpočtu města za 1-6_2019

Plnění rozpočtu města za 1-7_2019

Plnění rozpočtu města za 1-8_2019

Plnění rozpočtu města za 1-9_2019
Plnění rozpočtu města za 1-10_2019

Plnění rozpočtu města za 1-11_2019

Plnění rozpočtu města za 1-12_2019

Rozpočet města 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 včetně důvodové zprávy

Návrh rozpočtu města na rok 2018 včetně důvodové zprávy

Příloha č. 1 – Informace o rozpočtu města roku 2017

Příloha č. 2 – Příjmy roku 2018

Příloha č. 3 – Výdaje roku 2018

Plnění rozpočtu města za 1-2_2018
Plnění rozpočtu města za 1-3_2018
Plnění rozpočtu města za 1-4 2018
Plnění rozpočtu města za 1-5_2018
Plnění rozpočtu města za 1-6_2018
Plnění rozpočtu města za 1-7_2018
Plnění rozpočtu města za 1-8_2018
Plnění rozpočtu města za 1-9 2018
Plnění rozpočtu města za 1-10 2018
Plnění rozpočtu města za 11-2018
Plnění rozpočtu města za 12-2018

Rozpočet města 2017

Plnění rozpočtu města za 1-2_2017
Plnění rozpočtu města za 1-3_2017
Plnění rozpočtu města za 1-4_2017
Plnění rozpočtu města za 1-5_2017
Plnění rozpočtu města za 1-6_2017
Plnění rozpočtu města za 1-7_2017
Plnění rozpočtu města za 1-8_2017
Plnění rozpočtu města za 1-9_2017
Plnění rozpočtu města za 1-10_2017
Plnění rozpočtu města za 1-11_2017

Rozpočet města 2016

Plnění rozpočtu města za 1-2_2016
Plnění rozpočtu města za 1-3_2016
Plnění rozpočtu města za 1-4_2016
Plnění rozpočtu města za 1-5_2016
Plnění rozpočtu města za 1-6_2016
Plnění rozpočtu města za 1-7_2016
Plnění rozpočtu města za 1-8_2016
Plnění rozpočtu města za 1-9_2016
Plnění rozpočtu města za 1-10_2016
Plnění rozpočtu města za 1-11_2016

Rozpočet města 2015

Rozpočet města minulých let (2006-2014)

autor: Borská Petra Ing.