Rozpočet města

Rozpočet města je základním řídícím nástrojem financování potřeb města a jeho rozvoje, který je sestavován na 1 kalendářní rok. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní finanční operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo města.

Vizualizace detailních rozpočtových a účetních informací města

Prezentované informace pocházejí z Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) Ministerstva financí a jsou čtvrtletně aktualizovány. Naleznete zde finanční ukazatele, výši majetku města, krátkodobé a dlouhodobé závazky, náklady a výnosy hospodaření, účetní závěrky, rozklikávací rozpočet a meziroční vývoj rozpočtu.

Přehled označení pro používané organizační jednotky

Rozpočet města 2021


Návrh rozpočtu města na rok 2021 vč. důvodové zprávy

Schválený Rozpočet města na rok 2021 vč. důvodové zprávy

Příloha č. 1 – Informace o rozpočtu města roku 2020

Plnění rozpočtu města 1-2_2021

Plnění rozpočtu města 1-3_2021

Rozpočet města 2020


Návrh Rozpočtu města na rok 2020 vč. důvodové zprávy

Schválený Rozpočet města na rok 2020 vč. důvodové zprávy

Příloha č.1 – Informace o rozpočtu města roku 2019

Plnění rozpočtu města 1-2_2020

Plnění rozpočtu města 1-3_2020

Plnění rozpočtu města 1-4_2020

Plnění rozpočtu města 1-5_2020

Plnění rozpočtu města 1-6_2020

Plnění rozpočtu města 1-7_2020

Plnění rozpočtu města 1-8_2020

Plnění rozpočtu města 1-9_2020

Plnění rozpočtu města 1-10_2020

Plnění rozpočtu města 1-11_2020

Plnění rozpočtu města 1-12_2020

autor: Borská Petra Ing.