Město Český Těšín 21.12.2018 vyhlašuje „Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český Těšín“, a to na projekty realizované v roce 2019 zaměřené na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou. Žadatelé, kteří splňují podmínky pro poskytnutí dotace, mohou žádat o finanční prostředky v rámci tohoto programu od 22.01.2019 do 12.02.2019 včetně .

Program a přílohy ve formátu PDF, DOC a XLS:

Program 2019

Příloha č. 1 – Žádost

Příloha č. 1 – Žádost

Příloha č. 2 – Rozpočet dotace

Příloha č. 2 – Rozpočet dotace

Příloha č. 3 – Prohlášení de minimis

Příloha č. 3 – Prohlášení de minimis

Příloha č. 4 – Závěrečné vyúčtování

Příloha č. 4 – Závěrečřné vyúčtování

autor: Loseová Alice Bc.