Rada města na své 36. schůzi dne 11.03.2021 schválila Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český Těšín ”Podpora táborových pobytů a příměstských táborů v roce 2021″ neziskovým subjektům.

Program byl vyhlášen dne 12.03.2021, ve stejném termínu byl řádně vyvěšen na úřední desce Městského úřadu (viz. zde).

Žadatelem o dotaci může být pouze nezisková organizace s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném čase. Tato dotace je určena pro děti a mládež ve věku od 6 – 15 let s trvalým pobytem na území města Český Těšín.

Žádosti o dotace k výše uvedenému účelu včetně povinných příloh (viz.“Program“) budou přijímány na podatelně Městského úřadu, a to v termínu od 13.04.2021 do 27.04.2021 včetně.

Informace k dotacím Vám poskytne odbor školství a kultury Městského úřadu, tel.: 553 035 312.

Program Táborové pobyty 2021
Příloha č. 1 Žádost Příloha č. 1 – Žádost Příloha č. 1 – Žádost
Příloha č. 2 Rozpočet Příloha č. 2 – Rozpočet Příloha č. 2 – Rozpočet
Přiloha č. 3 Prohlášení de minimis Příloha č. 3 – Čestné prohlášení de mnimis Příloha č. 3 – Čestné prohlášení de mnimis
Příloha č. 4 Vyúčtování Příloha č. 4 -Závěrečné vyúčtování Příloha č. 4 -Závěrečné vyúčtování

Poskytnuté dotace 2021

autor: Lisztwanová Barbara magister