Rada města na své 20.schůzi dne 07.02.2020 schválila Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český Těšín ”Podpora táborových pobytů a příměstských táborů v roce 2020″.

Program byl vyhlášen dne 07.02.2020, ve stejném termínu byl řádně vyvěšen na úřední desce Městského úřadu.

Žadatelem o dotaci může být pouze nezisková organizace s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném čase. Tato dotace je určena pro děti a mládež ve věku od 6 – 15 let s trvalým pobytem na území města Český Těšín.

Žádosti o dotace k výše uvedenému účelu včetně povinných příloh (viz.“Program..“) budou přijímány na podatelně Městského úřadu, a to v termínu od 09.03.2020 – 23.03.2020 včetně.

Informace k dotacím Vám poskytne odbor školství a kultury Městského úřadu, tel.: 553 035 312, mgr Barbara Lisztwanová.

Program  Program – Táborové pobyty 2020
Příloha č. 1 Žádost Příloha č. 1 – Žádost
Příloha č. 2 rozpočet Příloha č. 2 – Rozpočet
Přiloha č. 3 prohlášení de minimis Příloha č. 3 – Čestné prohlášení de mnimis
Příloha č. 4 vyúčtování Příloha č. 4 -Závěrečné vyúčtování
SMLOUVY – VZORY Smlouva – Rada města Smlouva – Zastupitelstvo města

Zrušení Táborových pobytů 2020 – usnesení RM

autor: Pribulová Karin Mgr.