Město Český Těšín dne 18.12.2020 vyhlašuje „Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český Těšín“, a to na projekty realizované v roce 2021 zaměřené na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou.

Žadatelé, kteří splňují podmínky pro poskytnutí dotace, mohou žádat o finanční prostředky v rámci tohoto programu v termínu od 18.01.2021 do 08.02.2021 včetně.

Program pro rok 2021 včetně příloh:

Program 2021 PROGRAM 2021
Příloha č. 1 Příloha č.1 – Žádost Příloha č.1 – Žádost
Příloha č. 2 Příloha č.2 – Rozpočet Příloha č.2 – Rozpočet
Příloha č. 3 Příloha č.3 – Prohlášení de minimis Příloha č.3 – Prohlášení de minimis
Příloha č. 4 Příloha č.4 – Závěrečné vyúčtování Příloha č.4 – Závěrečné vyúčtování
Příloha č. 5 Příloha č.5 – Závěrečné vyúčtování – rozpočet Příloha č.5 – Závěrečné vyúčtování – rozpočet
Vzrorové smlouvy Smlouva RM Smlouva ZM
autor: Lisztwanová Barbara magister