Město Český Těšín dne 18.12.2019 vyhlašuje „Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český Těšín“, a to na projekty realizované v roce 2020 zaměřené na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou.
Žadatelé, kteří splňují podmínky pro poskytnutí dotace, mohou žádat o finanční prostředky v rámci tohoto programu od 20.01.2020 do 10.02.2020 včetně.

Program a přílohy:

 Program  Program 2020
 Příloha č.1  Příloha č.1 – Žádost  Příloha č.1 – Žádost
 Příloha č.2  Příloha č.2 – Rozpočet  Příloha č.2 – Rozpočet
 Příloha č.3  Příloha č.3 – Prohlášení de minimis  Příloha č.2 – Rozpočet
 Příloha č.4  Příloha č.4 – Závěrečné vyúčtování  Příloha č.4 – Závěrečné vyúčtování
 Příloha č.5  Příloha č.5 – Závěrečné vyúčtování – rozpočet  Příloha č.5 – Závěrečné vyúčtování – rozpočet
 Vzory Smluv  RM SMLOUVA 2020  ZM SMLOUVA 2020_
autor: Černilová Jana Ing.