Program Podpora sociálních služeb pro rok 2021

Příloha č.1 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Příloha č.1 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Příloha č.2 Rozpočet sociální služby

Příloha č.2 Rozpočet sociální služby

Příloha č.3 Informace o sociální službě

Příloha č.3 Informace o sociální službě

Příloha č.4 Personální zajištění sociální služby

Příloha č.4 Personální zajištění sociální služby

Příloha č.5 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha č.5 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha č.6 Závěrečné vyúčtování dotace poskytn uté z rozpočtu města Český Těšín

Příloha č.6 Závěrečné vyúčtování dotace poskytn uté z rozpočtu města Český Těšín

autor: Rodáková Jana Mgr.