Podpora sociálních služeb pro rok 2020

Poskytovatelé sociálních služeb mohou od 17.10.2019 – 31.10.2019 včetně žádat o finanční prostředky v rámci Programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český Těšín “Podpora sociálních služeb pro rok 2020″.

Dotační program podpora sociálních služeb pro rok 2020

Příloha č. 1 Žádost o postkytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Příloha č. 2 Rozpočet sociální služby

Příloha č. 2 Rozpočet sociální služby

Příloha č. 3 Informace o sociální službě

Příloha č. 3 Infomrace o sociální službě

Příloha č. 4 Personální zajištění sociální služby

Příloha č. 4 Personální zajištění sociální služby

Přílohač. 5 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de-minimis

Příloha č. 5 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de-minimis

Příloha č. 6 Závěrečné vyúčtování dotace poskytnuré z rozpočtu města Český Těšín

Příloha č. 6 Závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města Český Těšín

autor: Rodáková Jana Mgr.