Mládež získá peníze na své projekty

 Mládež z česko-polského pohraničí získá až 500 000 českých korun na nápady, kterými obohatí aktivity měst v česko-polském příhraničí. Je to možné díky projektu „Sad mikro grantů jako nástroj strukturovaného dialogu mezi mládeží a městem“, jehož iniciátorem je občanské sdružení Petrklíč help, a na který získalo sdružení finanční podporu z programu Erasmus+ mládež v letech 2015 -2017.

„Navazujeme na dřívější lokální iniciativy – a to „Cestu k městu“, která probíhala v Karviné, „Mládež kraji“, která probíhala v Karviné a Českém Těšíně a česko-polský projekt „SAD – Slezská akademie demokracie“, který jsme s úspěchem realizovali v Karviné a Katovicích,“ vysvětluje Petr Kantor, lektor neformálního vzdělávání z Petrklíč help. A dodává: „Mladým lidem jsme nabídli možnost uskutečnit vlastní nápady a dovést je ke zdárnému konci.

Projekt potrvá dva roky. Celý bude rozčleněn do několika fází. Na počátku budou pracovníky zúčastněných neziskových organizací osloveni mladí lidé ve věku od 13 do 30 let. V každém městě budou zřízeny expertní komise, na jejichž pravidelných setkáních budou vyspecifikovány vize a cíle mládežnické politiky daného města.

„Jsem ráda, že se naše město může zapojit do projektu, který prakticky učí a podporuje iniciativnost mladých lidí a zároveň jim zprostředkovává přímý kontakt s představiteli města,“ říká Marzena Kuta z městského úřadu Jastrzębie Zdrój. A Anita Kramarczyk, expertka projektu z Fundacji Laja, dodává: „V Cieszynie je mnoho aktivních mladých lidí, kteří díky projektu získají reálný vliv na to, co se děje v jejich okolí a zapojí je do spolupráce s městem.

Mládežnické iniciativy budou moci přicházet s nápady, jak přispět k rozvoji ve vlastním městě a bude jim poskytnuta podpora a školení k jejich zdárnému rozvoji a realizaci. Proběhne také několikadenní mládežnický tábor, který proškolí mladé iniciátory v dovednostech projektového managementu, práce ve skupině, česko-polské komunikaci a prezentaci.

„Velký přínos vidím v tom, že mladí lidé se nyní mohou dostat do pozice, kdy budou sami aktivně participovat na dění ve městě,“ říká Michal Domagala, vedoucí Odboru hospodářské politiky města Jastrzębie Zdrój.

Dvoujazyčný newsletter:  news_2_2016news_3_2016 , news_4_2016


autor: Latková Helena Ing.