Projekt „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R

Cílem projektu je vybudování centrálního dopravního terminálu Český Těšín a přilehlého parkoviště, díky kterému dojde k propojení různých forem dopravy a související infrastruktury.

Realizací projektu dojde k výstavbě přestupního uzlu, odbavovací budovy s čekárnou a sociálním zázemím pro cestující i řidiče, odstavných a parkovacích ploch (P+R), pěších tras, veřejného osvětlení a doplnění mobiliáře. Na celé ploše terminálu bude provedena úprava a doplnění zeleně.

Parkoviště nabídne dojíždějícím plochy k parkování automobilů i jízdních kol, tím jim umožní kombinovat zaparkování automobilu případně kola na okraji města s městskou hromadnou dopravou, případně pěší pochůzkou do centra města. V centru města tak vznikne funkční prostor, který bude mít také svou estetickou funkci.

Realizace projektu bude probíhat od roku 2021 do roku 2022.

Projekt CENTRÁLNÍ DOPRAVNÍ TERMINÁL ČESKÝ TĚŠÍN A PARKOVIŠTĚ P+R je podpořen z prostředků ESIF, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu a to za pomoci Integrované teritoriální investice, která cíli podporu z Evropské unie do oblasti ostravské aglomerace. Výše podpory projektu činí 85% finančních prostředků z EU, 5% prostředků ze státního rozpočtu a 10% podílu města a to vše ze způsobilých výdajů projektu.

autor: Tomiczková Monika Ing.