Po stopách těšínské tramvaje – rozvoj přeshraniční turistiky

Projekt „Po stopách těšínské tramvaje – rozvoj přeshraniční turistiky“ registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001831 je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – program Interreg V-A Česká republika – Polsko a Státního rozpočtu České republiky a týká se zásadní revitalizace především Nádražní ulice, a to od ulice Střelniční po ulici Hlavní – zahájení stavebních prací 1. 4. 2021.

Mezi aktivity projektu patří:

     • obnovení trasy těšínské tramvaje ze začátku 20. století se stane základem pro rozvoj nového společného turistického produktu založeného na kulturním dědictví obou měst,
     • podél trasy je naplánovaná malá architektura a osvětlení
     • na trase bylo stanoveno 11 zastávek (8 v PL, 3 v CZ), na které budou upomínat tabulky osazené na sloupku zastávky, s vyprávěním o historii tramvaje a atrakcích trasy
     • u tradičních zastávek také vzniknou multimediální zastávky (využití mobilními zařízeními), které budou představovat atrakce trasy pomocí technologie rozšířené skutečnosti (AR).
     • na trase vzniknou tři turistické křižovatky, které budou nabízet další atrakce:
     • 1. Rynek (připomínka výhybny tramvaje, montáž systému mlžení, mapping);
     • 2. turistické informační centrum na ul. Zamkowa 1 – replika tramvaje a mapping na české straně;
     • 3. nádraží v Českém Těšíně.

Na obou koncích trasy Wyższa Brama (PL) a nádraží (CZ) budou umístěny pamětní tabule s informacemi o trati. Na trase podél trati bude turista potkávat různé motivy tramvaje (např. tabulky zastávek, tabulka na fotografování ve tvaru tramvaje, multimediální lavička s tramvajovým zvonkem, lis na výrobu papírových replik tramvajových žetonů, zvýrazněné pozůstatky po tramvajové trakci). Označení trasy bude realizováno v jazycích: PL, CZ, ENG.

autor: Latková Helena Ing.