Výpravní budova železniční stanice

Výpravní budova železniční stanice, ul. Nádražní, parc. č. 3335/5, 3335/6, 3343/3, k.ú. Český Těšín.

Jediná známá dochovaná realizace projektu výpravny na území České republiky z roku 1888. Objekt bývalé Severní dráhy Ferdinanda (KFNB). Užití režného zdiva je typické pro stavby KFNB z 80. a 90. let 19. století a souvisí s činností Antona Dachlera u této společnosti. Cihelná architektura této budovy současně dotváří jedinečný soubor režného cihelného zdiva na trati Frýdek-Místek – Český Těšín. Stavba podlouhlého nepravidelného půdorysu, tvořená střední částí s vestibulem o světlé výšce dvou podlaží, která je završena sedlovou střechou. Na štítové strany střední části navazují přízemní osmiosé trakty ukončené patrovými trojosými kolmými křídly. Objekt byl v roce 2001 – 2002 rekonstruován.