Soubor staveb hřbitova, ul. Hřbitovní

Soubor staveb hřbitova, parc. č. 3170, 3173, k.ú. Český Těšín.

Jedná se o 4 objekty vystavěny v letech 1920 – 1928 podle projektu arch. Bedřicha Fuldy. Doklad přítomnosti židovské kultury na Těšínsku. Hodnotná architektura v historizujícím stylu.

1. Hřbitovní kaple – Kaple centrálního půdorysu v historizujícím stylu s barokními a empírovými prvky, střecha valbová. V současné době je objekt využíván jako smuteční síň.

2. Synagoga (obřadní síň) – Architektura centrálního půdorysu se sedlovou střechou, uprostřed s hranolovou věžičkou. V současné době je objekt uživán Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice.

3. Správní a hospodářská stavba s arkádou – Těsně přiléhá k objektu kaple. Budovu s mansardovou střechou pokrytou plechem, je to dvoupodlažní vila na vyšší kamenné podezdívce. Využívána jako správní budova s kancelářemi.

4. Oplocení se vstupem v rozsahu nástupního prostoru – Složeno ze soklu z kamenných kvádrů s krycí deskou, na níž jsou postaveny omítané obílené pilíře, mezi nimi kovové rámy s jednoduchými vertikálními profily.