Socha sv. Jana Nepomuckého, Masarykovy sady

Socha sv. Jana Nepomuckého, Masarykovy sady, parc. č. 181, k.ú. Český Těšín.

Barokní sochařská práce z 1. poloviny 18. století, doklad protireformačního úsilí. Socha je umístěna na podstavci vysokém 3 metry, který je pokryt plechem. Stojící postava světcova téměř životní velikosti je pojata tradičně a je polychromována. Na předloktí pravé ruky drží palmovou ratolest. Na hlavě biret, svatozář s pěti hvězdami. Pohled upírá ke kříži.