Socha sv. Jana Nepomuckého, Český Těšín – Horní Žukov

Socha sv. Jana Nepomuckého, ul. Dědinská, parc. č. 49, k.ú. Horní Žukov.

Doklad umělecké tvorby z 2. poloviny 18. století. Barokní socha je umístěna na 180 cm vysokém kamenném podstavci, zdobeném kartuší bez nápisu. Postava je 90 cm vysoká z jemného pískovce, mírně nachýlená a dívá se na kříž, který drží v pravé ruce přitisknutý ke hrudi. Socha restaurována v roce 2001, byla vytvořena její kopie, originál uložen v Těšínském muzeu.