Pomník mezinárodní solidarity protifašistické koalice (STALAG VIII B)

Pomník mezinárodní solidarity protifašistické koalice (STALAG VIII B), nábřeží Míru, parc. č. 709, k.ú. Český Těšín.

Pomník válečných zajatců v místě bývalého administrativního centra a jádra velkého komplexu drobných zajateckých táborů STALAG VIII B, v nichž byli soustředěni v období let 1941-1945 váleční zajatci různých národností. Pomník odhalen 14.9.1979, autor akad. sochař Štěpán Mikula, návrh Ing. Koco Krstovský. Na vydlážděném volném prostoru vysoký hranolový pilíř z pohledového betonu, v 1/3 výšky upevněny bronzové desky s reliéfními postavami vězňů. Celková rekonstrukce 2010-2011, dokončena 29.4.2011.