Kulturní a společenské středisko (KaSS)

Kulturní a společenské středisko (KaSS), ul. Střelniční, parc. č. 448, k.ú. Český Těšín.

Hodnotná novoklasická stavba z roku 1890. Zděná, omítaná, volně stojící jednopatrová budova na půdorysu písmene T s drobnými přístavbami, střecha sedlová, polovalbová. Fasáda členěná nárožní bosáží a profilovanou korunní římsou. Přízemní okna risalitu mají půlkruhové záklenky. Původně postavena jako střelnice, poté sloužila jako dům dětí a mládeže, dnes kulturní a společenské středisko. Generální opravy – 1967 až 1969 a 2010 až 2011. Projekt Ing. Karel Kühnl.