Kaple zvaná Švédská, Český Těšín – Mosty

Kaple zvaná Švédská, ul. Ostravská, parc. č. 638/3, k.ú. Mosty u Českého Těšína.

Kaple staršího typu z konce 17. století postavena na původním místě pohřebiště ze švédských válek. Drobná raně barokní architektura. Zděná stavba z cihel rozměrů 2 x 2 metry. Výška až po střechu 2,6 metrů. Střecha kryta dřevěným šindelem je zakončena asi 150 cm vysokým kamenným křížem. V přední a zadní straně stavby se nachází asi 40 cm hluboké výklenky, k nimž vedou 2 kamenné schůdky.