Kaple, ul. Hřbitovní

Kaple, ul. Hřbitovní, parc. č. 3178, k.ú. Český Těšín.

Architektura malých rozměrů ve tvarosloví zlidovělého empíru. Kaple postavena r. 1848 u vjezdu do tzv. Červeného dvora prvním majitelem usedlosti Rothem. Půdorys čtvercový, v rozměrech 260 x 260 cm. Výška až po střechu 230 cm. Na střeše kovový křížek. Nárožní frontální strany tvoří 2 charakteristické polosloupy bez hlavic. V roce 2001 opravena.