Gymnázium, ul. Frýdecká

Gymnázium, ul. Frýdecká 30, parc. č. 1486, k.ú. Český Těšín.

Vyvážená architektura vyspělé české moderní tvorby z 30. let 20. století, dílo architekta Jaroslava Fragnera, jednoho ze zakladatelů české moderní architektury. Volně stojící dvojkřídlý třípatrový objekt na půdorysu písmene L. Průčelí základního kubusu objektu je členěno pravidelnými okenními pásy, čtyřdílná okna jsou od sebe oddělena pouze úzkým nosným pilířem. Železobetonová konstrukce s cihlovým výplňovým zdivem. Realizace v roce 1932. Generální oprava provedena v letech 2007- 2008.