Fuldova vila vč. oplocení

Fuldova vila, Masarykovy sady, parc. č. 136 a 138/1, k. ú. Český Těšín.

Volně stojící novorenesanční dvoukřídlá dvoupodlažní vila s dekorativně pojatým kovovým oplocením s pískovcovými pilíři lemujícími bránu a branku. Objekt postaven v roce 1899 podle projektu vídeňského architekta Julia Mayredera (*1860 – †1911) pro Friedricha Eduarda Fuldu. Čelní fasádě dominuje mohutný neorenesanční štít se stylizovanými slunečními hodinami. Vstupní dveře jsou rámovány náročným dekorativním pískovcovým portálem završeným štítem s tympanonem. Do ulice Třanovského je fasáda završena dekorativním neorenesančním štítem s nápisem gotickým písmem: „Wer da baut an Markt und Strassen, muss Neider und Narren reden lassen“ (Kdo staví na trhu a ulicích, musí nechat mluvit závistivce a blázny). Kolem vily je dochované původní oplocení včetně branky a vstupní brány provedené podle projektu Fritze Fuldy z roku 1901. Kvalitní historizující architektura. Dochovaná dekorativní složka exteriéru stavby je cennou ukázkou umělecko-řemeslné produkce a stavební kultury přelomu 19. a 20. století.