Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem – Koňákov

Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem, ul. Hradišťská, parc. č. 1, 2, k.ú. Koňákov.

Areál venkovského kostelíka, vytvářející s přírodní stromovou alejí a zlidovělými sochami apoštolů malebné seskupení v obraze krajiny.

1. Filiální kostel Prozřetelnosti Boží – Zděná, omítaná stavba jednolodního orientovaného kostela s hranolovou věží, přístavkem sakristie a polygonálním závěrem, je ukázkou hodnotné klasicizující architektury z roku 1863. Fasáda je členěna pilastry a profilovanou korunní římsou. V průčelí mírný rivalit vytváří věž, zakončenou cibulovou bání s lucernou a makovicí.

2. Socha apoštola (sv. Petr) – Zlidovělá pískovcová plastika ze 3. čtvrtiny 19. století stojí na pilíři vstupní hřbitovní brány. Je v podživotní velikosti (100 cm) a patří k ojedinělému souboru 12 apoštolů původně umístěných kolem kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech. Světec drží v pravé ruce klíč(?) a v levé otevřenou knihu.

3. Socha apoštola – Pískovcová plastika ze 3. čtvrtiny 19. století tvoří protějšek plastice sv. Petra na hřbitovní bráně a patří rovněž k souboru 12 apoštolé z Karviné-Dolů. U této však vzhledem k nečitelnosti popisku na soklíku a nejednoznačnosti atributů není jednoznačná identifikace apoštola.