Bývalá židovská synagoga

Bývalá židovská synagoga, ul. Božkova 16, par.č. 268, k.ú. Český Těšín.

Vývojově důležitá sakrální stavba v obraze a historii města z roku 1928 podle projektu Eduarda Davida. Třípodlažní řadový dům s průčelím v historizujícím maurském stylu. Uliční průčelí o pěti okenních osách, vysoká maurská okna s bohatě profilovanými šambránami a římsami, podstřešní římsa. V přízemí v severozápadním rohu dvojice vstupních dveří v profilovaném portálu s oblouky ve tvaru oslího hřbetu. V současnosti využívána jako klub PZKO.