Název Název 2 Autor Datum vydání
Zvuková stránka souvislé řeči v nářečích na Těšínsku Fonetická studie Romportl, Milan 1958
Listinář Těšínska (Codex diplomaticus Ducatus Tessnensis) 1460-1495 Němec, Emerich 1960
Listinář Těšínska (Codex diplomaticus Ducatus Tessnensis) 1400-1526 Němec, Emerich 1958
Těšínsko před povstáním v roce 1766 Šmerda, Milan 1962
Encyklopedie Slezska II. díl 2002
Encyklopedie Slezska I. díl 2002
Slezsko 1992
Češi a Poláci na Těšínsku v době národního obrození Z dějin slovanské myšlenky Kudělka, Milan Dr. 1957
Těšínsko, jeho první a druhé dělení Šlachta, Fridolín 1946
O názvech a jménech Těšínska s rejstříkem z urbářů z let 1577, 1621, 1692, 1755 Davídek, Václav 1949
Z tajných zpráv NSDAP o Těšínsku Myška, Milan 1964
Osídlení Těšínska Valachy Studie podle urbářů panství z let 1577, 1621, 1692 a 1755 Davídek, Václav 1940
Těšínské Beskydy na sklonku feudalismu Salašnictví a lesní hospodářství v Těšínských Beskydech na přelomu 18. a 19. století Pitronová, Blanka 1968
Židé ve Slezsku Studie k dějinám Židů ve Slezsku 2001
Stát, církev a národ v československé části Těšínského Slezska (1945-1953) 2004
Śląsk Cieszyński środowisko naturalne, zarys dziejów, zarys kultury materialnej i duchowej 2001
Mniejszości narodowe na Śląsku Cieszyńskim dawniej i dziś. Minulost a současnost národnostních menšin na Těšínsku Kufová, Irena 2001
Wybór dokumentów prawnych dotyczących mniejszości i grup narodowych Polacy w Czechach 2004
Materiały genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty księstwa cieszyńskiego Szersznik, Leopold Jan 2004
Polskie stroje ludowe Piskorz-Branekova, Elżbieta 2004
Těšínské vzpomínky o skautech, sportu, škole, a tak dále, aneb pohádka pro dříve a později narozené Vincour, Stanislav 1996
Krojové a stříbrné šperky Těšínského Slezska Dembiniok, Marian; Rusnoková, Soňa 2000
Průvodce Těšínským Slezskem Weber, Jan 2000
Tisk na Těšínsku 1848-1998. Czasopiśmiennictwo na Śląsku Cieszyńskim 1848-1998 výstava u příležitosti 150. výročí vydání místního tisku na Těšínsku Branná, Danuta; Zahradnik, Stanisław 1998
Těšínsko. 3. díl Rodina a obec, obyčeje, lidové léčitelství Štika, Jaroslav; Stolařík, Ivo 2001
Tramvaje v Těšíně 1911-1921 Blumenschein, Jan; Kysela, Lubomír; Stenchlá, Kateřina 2000
Mince knížectví Těšínského Kalus, Jaromír 1994
Pečeti a znaky obcí českého Těšínska Muller, Karel 1997
Polacy na Zaolziu. Poláci na Těšínsku 1920-2000 zbiór referatów z konbferencji naukowej, która odbyła się13.-14.10.2000 w Czeskim Cieszynie 2002
Czesi i Polacy w tysiącletniej historii przemiany modelu sąsiedztwa i współżycia Pánek, Jaroslav 2002
Češi a Poláci v tisíciletých dějinách proměny modelu sousedství a soužití Pánek, Jaroslav 2002
Těšínské turistické trasy Cieszyn – Český Těšín Kawęcki, Stanisław; Durczok, David 2003
Cieszyńskie trasy spacerowe Cieszyn – Czeski Cieszyn Kawęcki, Stanisław; Durczok, David 2003
Těšínsko. 5. díl Těšínská lidová kultura a polská národnostní menšina Štika, Jaroslav 2003
Těšínsko. 4. díl Lidová píseň a hudba, lidový tanec, prozaická ústní slovesnost, lidové umění výtvarné Štika, Jaroslav 2002
Těšínsko. 2. díl Obydlí, oděv Tomolová, Věra; Stolařík, Ivo; Štika, Jaroslav 2000
Těšínsko. 1. díl Přírodní prostředí. Dějiny. Obyvatelstvo. Nářečí. Zaměstnání Stolařík, Ivo; Štika, Jaroslav; Tomolová, Věra 1997
Český Těšín polský? Czeski Cieszyn polski? Siwek, Tadeusz 2002
Cieszyn wczoraj i dziś, Český Těšín včera a dnes Adamczyk, Irena 2001
50: 1945 – 1995 Pěvecké sdružení Slezan při Městském kulturním středisku v Českém Těšíně 1995
Cieszyńskie Studia Muzealne 1 (2003) = Těšínský muzejní sborník 1 (2003) Spyra, Janusz 2003
Olza od pramene po ujście Cichá, Irena 2000
Okolím beskydského průsmyku. Okolice beskidzkiej przełęczy Cichá, Irena 2003
Dějiny stalagu v Českém Těšíně (1941-1945) Mainuš, František 1979
Těšín, Český Těšín na starých pohlednicích a fotografiích Wawreczka, Henryk; Spyra, Janusz; Makowski, Mariusz 1999
Český Těšín 50 let městem Studie. Materiály k minulosti a výstavbě města Grobelný, Andělín; Čepelák, Bohumil 1973
Český Těšín ve staré fotografii Novák, Jiří 1990
5. stránka z 5 1 2 3 4 5