Název Název 2 Autor Datum vydání
Zajatecké tábory Teschen v letech 2. světové války Lusek, Joanna 2015
Kyselá těšínská jablíčka Československo-polské konflikty o Těšínsko 1919, 1938, 1945 Bílek, Jiří 2011
CIESZYN / ČESKÝ TĚŠÍN 4 MOBILE. Przewodnik Karpińska, Renata; Klimsza, Halina; Spyra, Janusz; Makowski, Mariusz; Sosna, Władysław; Czernek, Przemysław 2014
CIESZYN / ČESKÝ TĚŠÍN 4 MOBILE. Guidebook Karpińska, Renata; Klimsza, Halina; Spyra, Janusz; Makowski, Mariusz; Sosna, Władysław; Czernek, Przemysław 2014
CIESZYN / ČESKÝ TĚŠÍN 4 MOBILE. Průvodce Karpińska, Renata; Klimsza, Halina; Spyra, Janusz; Makowski, Mariusz; Sosna, Władysław; Czernek, Przemysław 2014
Strój cieszyński = Těšínský kroj Kiereś, Małgorzata 2014
Odkaz předků: Archeologie Kysuc a Těšínska Jesenský, Miloš; Majerčíková, Danka; Teuerová, Eva 2014
Regionální dějepis Kysuc a Těšínska Jesenský, Miloš; Ondřeka, Zbyšek; Turóci, Martin 2014
Historie a současnost podnikání v Těšínském Sleszku Krůl, Martin 2006
Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře. Cieszyńska madonna i cenne rzeźby Piotra Parlera Dáňová, Helena; Hlobil, Ivo (eds.) 2002
Církevní dějiny Slezska 18. – 20. století Jirásek, Zdeněk; a kol. 2011
Český Těšín včera a dnes. Czeski Cieszyn wczoraj i dziś Wawreczka, Henryk; Džupin, Marek 2013
Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego Magiera, Władysława 2014
Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. M-Ž [2. díl] [připravil autorský tým pod redakčním vedením Jakuba Ivánka a Zdeňka Smolky] 2013
Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. A-L [1. díl] [připravil autorský tým pod redakčním vedením Jakuba Ivánka a Zdeňka Smolky] 2013
Cieszyńskie Studia Muzealne 5 (2012) = Těšínský muzejní sborník 5 (2012) V dobách umění bez hranic = W czasach sztuki bez granic Jež, Radim; Pindur, David a kol. 2013
Ztracený svět Židů na Těšínském Slezsku = Utracony świat Żydów na Śląsku Cieszyńskim Spyra, Janusz (tłumaczenie na j. czeski Cichá, Irena) 2013
Śląsk Cieszyński od Bielska Białej do Ostrawy przewodnik turystyczny Żerański, Marcin 2012
Češi a Poláci na Těšínsku 1945-1949 (Monographiae; sv. 1) Friedl, Jiří 2012
Těšínsko známé i naznámé Ondřeka, Zbyšek [ilustrace Ondřeková, Hana] 2012
Listiny těšínských knížat renesančního věku. Rekonstrukce knihy “Matrica privilegiorum ab anno 1558″ Studie o Těšínsku 19 Jež, Radim 2010
Heraldické památky Těšínska Studie o Těšínsku 20 Müller, Karel 2012
Český Těšín 1920-1989 válečné a poválečné osudy města 2011
Český Těšín 1920-1989 vznik a výstavba města v meziválečném období Jirásek, Zdeněk 2011
Muzeum na hranici Pavelková, Ilona 2011
W kawiarni Avion, której nie ma Putzlacher, Renata 2013
Studie o Těšínsku 13 1987
Český Jazzký Těšín Marek, Rudolf 2004
Cestou černého umění na Těšínsku k 180. výročí založení českotěšínské tiskárny Novák, Jan 1986
Cieszyński szlak kobiet 3 Magiera, Władysława 2010
Cieszyński szlak kobiet 2 Magiera, Władysława [ współpraca French, Irena, Ewertowska, Dagmara] 2011
Cieszyński szlak kobiet Magiera, Władysława [współpraca Błahut - Kowalczyk, Aleksandra, Kopoczek, Tadeusz] 2010
Listinář Těšínska sbírka listinného materiálu k dějinám knížectví Těšínského 1625-1652 Šefčík, Erich 1986
Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych 3. Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospolitej Panic, Idzi; Bogus, Marzena [et. al.] 2010
Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych 2. Cieszyn w czasach nowożytnych 1528-1848 Panic, Idzi; Gojniczek, Wacław [et. al.] 2010
Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych 1. Dzieje Cieszyna od zarania do schyłku średniowiecza (1528) Panic, Idzi; Czechowicz, Bogusław [et. al.] 2010
Lidové zvyky a obyčeje na Těšínském Slezsku = Obrzędowość doroczna i rodzinna na Śląsku Cieszyńskim Studnicki, Grzegorz [překlad do češtiny Branna Wiesława, Vašková Stanislava, Bronclík Milan] 2011
Kraj, kde teče Olza příspěvek k dějinám boje proti fašismu na Těšínsku 1918-1945 Prášil, Roman 1965
Cieszyn Zarys rozwoju miasta i powiatu 1973
Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy N-Ž [2. díl] 2005
Modern. Szlakiem cieszyńskiej moderny Architektura i urbanistyka w kontekście środowiska architektów i budowniczych w pierwszych dekadach Czernek, Przemysław 2012
Modern. Po stopách těšínské moderny Architektura a urbanistika Těšína v kontextu prostředí architektů a stavitelů v prvních desetiletích Czernek, Przemysław 2012
Ptaki Cieszyna Jagiełko, Jadwiga; Linert, Henryk 2010
Studie o Těšínsku 14 Interní tisk. Aktuální problémy současné folkloristiky 1989
Miasto książek popularny przewodnik po cieszyńskich zbiorach bibliotecznych i archiwalnych Hollender, Henryk 2010
Listinář Těšínska sbírka listinného materiálu k dějinám knížectví Těšínského 1625 - 1652 Šefčík, Erich 1986
Cieszyńskie Studia Muzealne 4 (2010) = Těšínský muzejní sborník 4 (2010) 2011
Český Těšín: příběh města na levém břehu Olzy = Czeski Cieszyn: historia miasta na lewym brzegu rzeki Olzy [texty kapitol připravili Badurová Pavlína, Pindur David, Prokop Radim; texty k ikonografii připravili Byrtusová Vlasta, Wawreczka Henryk] 2010
Zpěvník lidových písní z Těšínska Kyjonka, Miroslav 2004
Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim = Kulturní dědictví jako klíč k identitě česko-polského pohraničí na Těšínském Slezsku pod redakcją Haliny Rusek, Agnieszki Pieńczak i Jacka Szczyrbowskiego [tłumaczenie na język czeski Kubiczek, Jan, Kajfosz, Jan, tłumaczenie na język angielski Cienciała, Agata] 2010
2. stránka z 5 1 2 3 4 5