Název Název 2 Autor Datum vydání
Dějiny evangeliků na Těšínsku od reformace do tolerance Piętak, Stanislav; Pindur, David; Spratek, Daniel 2020
Horské boudy a chaty v Beskydech Sobotka, Richard 2020
Polská a německá menšina ve Slezsku a na severní Moravě Kolář, Ondřej; Janák, Dušan a kol. 2019-00-00
Minulost i současnost kopané na Českotěšínsku Oslizlok, Eda 1997
Wędrówki doliną Olzy Przyroda - jej piękno i osobliwości Pyszko, Petr, Nevelöšová, Petra; przekład Prengel Adamczyk, Irena 2019
Toulky údolím Olše Přírodní krásy a zajímavosti Pyszko, Petr, Nevelöšová, Petra 2019
Wędrówki doliną Olzy Ślady działalności ludzkiej od początków zasiedlenia po czasy najnowsze Nováková, Lenka, Uhlářová, Martina; przekład Prengel Adamczyk, Irena 2019
Toulky údolím Olše Stopy lidské činnosti od počátku osídlení po moderní dobu Nováková, Lenka, Uhlářová, Martina 2019
Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace Kritický katalog výstavy Jež, Radim, Lipovski, Radek, Pindur, David a kolektiv 2020
Monografie pošt Teschen – Cieszyn – Český Těšín a navázaných služeben od roku 1704 do roku 2020 Tereško, Jaroslav 2020
Dráha moravskoslezských měst, Kojetín – Těšín – Bílsko Hermann, Vojtěch; Sládek, Pavel; Zeman, Jaroslav 2020-00-00
Český Těšín 1920 -2020 Jež, Radim; Pindur, David; Wawreczka, Henryk 2020
Československé četnictvo a policie ve sporu o Těšínsko 1918 – 1920 Kolářová, Ivana; Kolář, Ondřej 2020-00-00
100 let osobností sportu Českého Těšína - v rozhovorech/vzpomínkách - Vavrys, Miloslav 2020-00-00
Počátky kulturistiky v Českém Těšíně. Cesty ke zdatnosti zdraví vědomí - z notesu Miloslava Vavryse - Vavrys, Miloslav 2018-00-00
Záblesky vzpomínek & současnost českotěšínského tenisu Vydáno k oslavě 90 let založení TO TJ Slavoj Český Těšín Vavrys, Miloslav; Alexa, Vlastimil 2018-00-00
Kalendárium listopadových událostí roku 1989 do svobodných voleb v roce 1990 v Českém Těšíně v kontextu s celostátními událostmi autoři textů těšínských událostí: Grendziok, Petr; Hasáková, Alena; Hladký, Josef 2019-00-00
O názvech a jménech Těšínska S rejstříkem jmen z urbářů z let 1577, 1621, 1629 Davídek, Václav 1949
Cesty Juraja Tranovského = Śladami Jerzego Trzanowskiego Stanček, Rastislav 2018
Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období (1781-1861) Tomášová, Veronika 2018
Československá a polská architektura na těšínském Slezsku v meziválečném období = Czechosłowacka i polska architektura na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym Czernek, Przemysław; Makowski, Mariusz 2018
Cieszyńskie Studia Muzealne 6 (2018) = Těšínský muzejní sborník 6 (2018) Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska = Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska Jež, Radim; Pindur, David a kol. 2018
Z dziejów polskiego społecznego ruchu śpiewaczo-muzycznego na Śląsku Cieszyńskim – Zaolziu w Republice Czeskiej (od Wiosny Ludów 1848 do końca 2012 roku) Wierzgoń, Józef 2017
Moravští nekatolíci a Těšínsko v předtolerančním období Studie o Těšínsku 21 Saheb, Jan Al 2013
Světla a stíny barokní církve ve Slezsku Frýdecké arcikněžství v letech 1654-1770. Struktury, procesy, lidé. Studie o Těšínsku 22 Pindur, David 2015
Jazyk a národnost ve sčítáních lidu na Těšínsku v letech 1880-193 Studie o Těšínsku 23 Gawrecki, Dan 2017
Památky Těšínského knížectví (ed. Mezihoráková, Klára) 2016
Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego Znamierowski, Alfred
Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy Rosová, Romana 2014
Těšínská belle époque = Cieszyńska belle époque = The Teschen belle époque Makowski, Mariusz 2016
Płyniesz Olzo monografia kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego Kadłubiec, Daniel 2016
Zjednoczone kultury Cieszyna Badurová, Pavlína; Cieślar, Adam; Faltová, Marcela; Sikora Monkiewicz, Monika; Stiller, Sabina 2016
Spojené kultury těšínské Badurová, Pavlína; Cieślar, Adam; Faltová, Marcela; Sikora Monkiewicz, Monika; Stiller, Sabina 2016
Barwy luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim wybór prac Sosna, Władysław 2015
Śląsk Cieszyński obrazy przeszłości a tożsamość miejsc i ludzi Studnicki, Grzegorz 2015
Via ducalis Droga książęca zamki, pałace, kościoły i muzea na Śląsku Cieszyńskim 2011
Cieszyńskie pomniki przyrody Dorda, Aleksander; Kawecki, Stanisław 2000
60 lat Sceny Polskiej TD kronika lat 1951-2011 redakcja: Wania, Joanna 2011
Język mieszkańców Śląska Cieszyńskiego od średniowiecza do połowy XIX wieku Die Sprache der Einwohner vom Teschner Schlesien vom Mittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Jazyk obyvatel Těšínského Slezska od středověku do poloviny XIX. století Panic, Idzi 2016
Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego 2 Magiera, Władysława; współautorzy: Błahut-Kowalczyk, Aleksandra; Izydorczyk, Fabiana; Święc, Wojciech 2016
140 let historie odborného školství v jedné českotěšínské střední škole 2013
190 lat założenia muzeum i biblioteki Leopolda Jana Szersznika 1802-1992 1993
Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych Tom VII, Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015 2015
Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych Tom VI, Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945 2015
Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych Tom V, Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848-1918) 2013
Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych Tom IV, Śląsk Cieszyński w okresie 1653-1848 Spyra, Janusz 2012
W cieszyńskim mateczniku Kadłubiec, Karol Daniel 2015
Polacy i Czesi na Śląsku Cieszyńskim w latach 1848-1945 Miszewski, Dariusz 2013
“Głos Ludu” – gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu Zarys problematyki Kolberová, Urszula 2009
Region a industrializace Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918) Myška, Milan 2014
1. stránka z 5 1 2 3 4 5