Jak vzniká kronika

Kronika Českého Těšína je oficiálním dokumentem města. Staré popsané svazky, z nichž každý zahrnuje období hned několika let, odpočívají v Okresním archivu v Karviné. Nejmladší svazky, včetně rozepsaného, jsou uloženy na českotěšínské radnici. Jde o knihy z ručního papíru, uložené ještě ve speciálním pevném pouzdře, které objemný a těžký svazek kroniky chrání při manipulaci.

K té však dochází jen minimálně. Kronikářka tuto knihu dostává zapůjčenu pouze jednou ročně, a to na dobu nezbytně nutnou k provedení ručního zápisu zpětně za uplynulý rok.

Pokud by si kroniky chtěl na vlastní oči prohlédnout někdo z občanů, musí vážit cestu buď do karvinského archivu anebo si sjednat schůzku s kronikářkou. Kroniku si pak v budově radnice může v její přítomnosti prolistovat. K tomu však zatím nedocházelo, neboť většina občanů neměla o existenci městské kroniky tušení.

Nyní technologie umožňují zveřejnit jejich obsah právě prostřednictvím internetu. Minimalizuje se tím riziko poškození či opotřebení kroniky.

Kronikář podklady pro kroniku připravuje průběžně. Sleduje dění ve městě, účastní se důležitých událostí ze všech oblastí života města, pořizuje fotografie. Z tisku vybírá všechny zmínky o městě, jednotlivé články shromažďuje a všechny materiály (fotografie, články) popisuje, datuje, třídí a archivuje. Vychází z nich totiž při tvorbě samotného obsahu kroniky.

Za každý kalendářní měsíc pak odevzdává k archivaci vybrané fotografie s popisy jejich obsahu, a také publikované novinové články s označením data a titulu, v němž byly zveřejněny. Tyto materiály dokreslují a dokládají texty, které na jejich základě vzniknou jako koncept textu kroniky a uchovávají se odděleně.

Každé tři měsíce se pak kronikář schází se členy letopisecké komise, kterým výsledky své práce za uplynulé čtvrtletí předkládá. Zejména texty jsou pak na těchto schůzích revidovány a kontrolovány. Kronikář poté provede požadované úpravy.

Po uplynutí kalendářního roku jsou texty za toto období předloženy radním města. Pokud je jejich obsah schválen, může v prvních měsících nového roku proběhnout ruční zápis do kroniky a nově i zveřejnění na webu radnice.

Doba nezbytně nutná k provedení ručního zápisu několika desítek stran je jediným obdobím v roce, kdy kronika fyzicky opouští půdu radnice. Zpravidla je k tomu potřeba jeden týden. Zápis se do kroniky z ručního papíru provádí také ručně, a to plnicím perem a za použití dokumentního, tedy jen velmi pomalu blednoucího inkoustu.

autor: Administrátor