16. říjen 2020

VÝSTRAHA ČHMÚ

VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Zpráva č. 000385

Odesláno: 16.10.2020 11:04:35

Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000384 vydanou 15.10.2020 v 13:40:13 hodin

Územní platnost: ORP Český Těšín

________________________________________

Meteorologická situace: Po zadní straně brázdy nízkého tlaku vzduchu nad východní a jihovýchodní Evropou k nám bude proudit studený a vlhký vzduch od severovýchodu.

________________________________________

Povodňová bdělost Nízký st. nebezpečí 16.10. 11:30 – do odvolání

Popis: Povodňová bdělost – 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

autor: dozorčí MP