int(42987)

Kotlíkové dotace a půjčky

Město Český Těšín má v rámci realizace projektu ,,Podpora výměny kotlů ve městě Český Těšín, okres Karviná“ povinnost doložit do konce roku 2021 výměny kotlů Státnímu fondu životního prostředí, ze kterého jsou Návratné finanční výpomoci občanům financovány.

Proto žádáme občany, kteří si podali žádost o „kotlíkovou dotaci“ na Moravskoslezském kraji, aby do konce tohoto roku, tj.2021, vyměnili své staré kotle na pevná paliva za jimi zvolené tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či plynový kondenzační kotel. Ze zákona je tato výměna možná do září roku 2022, kdy již nebude umožněn provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy a domácnosti si tak budou muset pořídit ekologičtější zařízení.

Žadatelé mají stále možnost půjčit si od města celkovou částku na výměnu ve formě návratné finanční výpomoci, kde první splátka bude dotace Moravskoslezského kraje a zbytek částky bude možnost splácet po dobu max. 5 let.

Prosíme tímto žadatele o kotlíkovou dotaci, aby si po podpisu Smlouvy o dotaci s MSK, podali žádost o NFV na Městském úřadě v Českém Těšíně a to na:

Odbor finanční (2. patro, č. dveří 313)

Ing. Barbora Košnarová
Oddělení rozpočtu a městských financí
Telefon: 553 035 239
E-mail: kosnarova@tesin.cz

Žádosti o NFV podávejte co nejdříve, jejich poskytnutí schvaluje Zastupitelstvo města Český Těšín. V současné době evidujeme 60 schválených žádostí o NFV.

Program-pro-poskytování-návratné-finanční-výpomoci

Žádost-o-poskytnutí-návratné-finanční-výpomoci

Zpracovala:
Ing. Markéta Vyvlečková
projektový manažer

autor: Vyvlečková Markéta Ing.