int(50796)

Dotazy občanů

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

                                           • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
                                           • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
                                           • týkající se sousedských vztahů
                                            • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
                                           • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
                                            • majíci urážlivý a vulgární charakter

Položte nám dotaz níže

Váš email (vyžadováno)

Nadpis

Otázka

Děkujeme za dotaz.

Zobrazit archiv dotazu 2011-2012

Zobrazit archiv dotazu 2019-2020

DOTAZ  11.5. 2021
Dobrý den, mám dotaz ohledně čištění komunikace ul.Pomezní ( spojnice ul. Frýdecké- s ul .Lípová)po zimní údržbé od inertního posypu,kdy bude čištění provedeno,je tu velká prašnost po projetí aut. Za odpověď předem dékuji.Pnioková L.
ODPOVĚĎ  12.5. 2021
Dobrý den,

podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, čištění na místních komunikacích II. a III. tříd musí se provézt do 31.05. 2021. Vámi zmíněná lokalita (místní komunikace ul. Pomezní) bude uklizena do 23. 05. 2021.

Stanislav Cichy
referent místního hospodářství

DOTAZ  29.4. 2021
Prosím o informaci, kdy bude uveden do souladu se schváleným plánem obrubník při vjezdu z ul. Havlíčkové k parkovišti TAZO. V obrubníkovém oblouku ve směru od ul Bezručovy je dodlážděn prostor, který má být zelení. Souběžně s tímto žádáme o viditelné umístění dopr. značky zákaz odbočení vpravo, aktuálně je příliš vysoko a především stíněna korunou stromu.

K dodláždění bych se chtěl také zeptat kdo tak učinil a kdo dal pokyn k této neschválené akci. Pokud to bylo konáno mimo vědomí města, tak bych předpokládal i zahájení správního řízení.
Děkuji předem za odpovědi. Michal Utíkal

ODPOVĚĎ  12.5. 2021
Dobrý den,

vaši připomínku jsme ověřili na místě. Svislé dopravní značení B 24a „Zákaz odbočování vpravo“ je v tuto chvíli sice ještě vidět, ale s růstem koruny vysázených stromů by její viditelnost jistě byla ztížena, proto jsme toto dopravní značení přemístili k dopravnímu značení IP 2 „Zpomalovací práh“ stojící před uvedenými stromy.

Co se týče obrubníku a plochy v zatáčce, její zabetonování jako náhradu za zeleň, která na tomto cca 1m2 byla, neprovedlo město, ale pravděpodobně investor stavby obchodního a zdravotního centra. Během cca 15 min, kdy probíhalo šetření zástupců města na místě, projelo závorou pouze 1 auto správně, 1 auto ve směru od ul. Bezručovy nerespektovalo zákaz odbočení, ale obrubník minulo a dalších 5 aut ve směru od ul. Střelniční sice neporušilo DZ, ale všechna najela na obrubník. Z tohoto jasně vyplývá, proč investor nahradil trávu dlažbou a vyřešil tak jistě nevzhlednou rozježděnou a rozblácenou plochu. O způsobu jízdy některých řidičů svědčí i vyhnutý červený sloupek umístěný dokonce až za touto dnes vydlážděnou plochou v zeleni. Domníváme se, že náhradní řešení bylo zvoleno adekvátně a vhodně a s takovou úpravou nemáme zásadní problém.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  11.5. 2021
Dobrý den. Rád bych se zeptal, jak a kde se můžu zapsat do pořadí ohledně koupi stavebního pozemku na ulici Mezi Lány? A nebo jaký postup máme zvolit? A za kolik bude cena za metr ctverecni? Kdy asi bude na pozemcích zahájena výstavba? Mám ještě jeden dotaz. A to ohledně čtvrtky domu na ulici Karvinská v Kolonii který momentálně prodávate. Bylo psáno, že lidi můžou do konce května nosit své návrhy na podatelnu Městského úřadu. Chápu správně že návrhama se myslí výše ceny kolik je člověk ochotný za dům zaplatit? Moc děkuju za odpověď. s pozdravem Cienciala.
ODPOVĚĎ  12.5. 2021
Dobrý den,

k Vašemu dotazu ve věci koupě stavební parcely v lokalitě Mezi Lány uvádíme:
V současné době zde byla realizována (investorem ČEZ) stavba podzemního kabelového vedení NN, za účelem napojení nových odběrných míst. Tato stavba je pouze jednou z částí plánovaného zasíťování lokality. Jako další – již investice města, by zde v budoucnu měly být realizovány zbývající inženýrské sítě a komunikace. V letošním roce však není tato akce v rozpočtu města zahrnuta. Teprve po kompletním zasíťování celé lokality mohou být pozemky nabízeny k prodeji. Informace budou zveřejněny na úředních deskách, v tisku a reklamním bannerem na místě samém. Pokud máte o koupi pozemku zájem, můžete zaslat e-mailem žádost, kterou pouze povedeme v předběžné evidenci (nejedná se o pořadník) a v případě záměru prodeje Vás budeme písemně informovat.

Ohledně ceny pozemku:
V současné době jsme zadali zpracování aktualizace znaleckého posudku. Cena dle posudku bude cenou výchozí a rozhodnutí o její konečné výši bude pak v kompetenci zastupitelstva města.

Co se týká prodeje bytové jednotky v ul. Kolonie, v případě zájmu o koupi je potřeba podat v uvedeném termínu, v uzavřené obálce označené heslem „KOLONIE“ nabídku kupní ceny.

Karasová Michaela
vedoucí odboru majetkoprávního

DOTAZ  25.4. 2021
Dobrý den,
ráda bych věděla, jak město naloží s vyřezanými lavičkami podél Olzy (od Střelnice k Sikorovu parku), které jsou shnilé, napadené houbou – pes, draci atd. Myslím, že to není ani pěkné na pohled ani bezpečné.
Druhý dotaz bych prosila zodpovědět ohledně rybníku v parku A.Sikory. Most a lávka opraveny, ale v rybníku odpadky od nezodpovědných občanů, ryby, které byly chloubou, nikde. Bude město rybník čistit a nasadí ryby?
Děkuji.
ODPOVĚĎ  10.5. 2021
Dobrý den,

lavička PES a DRAK budou do konce června opětovně ošetřeny tak, aby na místě samém dočasně vydržely a plnily dále svou funkci. Pokud se zjistí, že jsou již neopravitelné, budou vyřazeny z majetku města.
Ke druhému dotazu uvádíme, že čištění jezírka v parku A. Sikory proběhlo začátkem května ihned po otevření nových lávek. Nyní se zabýváme likvidací řas. Rybí osádku má na starost soukromá osoba, která s námi spolupracuje. Dle sdělení vše na místě funguje, ryby zde žijí. Váš dotaz byl položen v době, kdy bylo ještě chladné období a ryby se ještě držely u dna.

Lada Večeřová
referent městské zeleně

DOTAZ  26.4. 2021
Dobrý den,
prosím o pravidelný odvoz odpadků z odpadkového koše, umístěného na veřejné komunikaci mezi sídlištěm Svibice a stadionem na Frýdecké (před městskou knihovnou). Dnes jsem již nevydržela a zcela přeplněný koš jsem alespoň částečně vyprázdnila do kontejneru na směsný odpad.Děkuji za vyhovění mé žádosti.
L. Franková
ODPOVĚĎ  4.5. 2021
Dobrý den,

uvedený koš se vyváží pravidelně v úterý a pátek, bohužel nelze ovlivnit to, že někdo po výsypu zaplní koš např. pytlem s domovním odpadem, který patří do kontejnerů na směsný komunální odpad, což se děje i na jiných místech pravidelně.  Odpadkové koše slouží pouze pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

Lenka Kročková
referent odpadového hospodářství

DOTAZ  24.4. 2021
Dobrý den,
děkujeme městu, které zařídilo úklid okolo popelnic ve dvoře mezi hotelem Piast a supermarketem Albert, opravdu už to tady vypadalo jako na skladišti. Jelikož se tento problém tady opakuje velmi často, chtěla jsem se zeptat, zda by nebyla možnost kolem popelnic natáhnout nějakou ochrannou plachtu/síť/či jinou ochrannou “zeď,” která by zabránila tomu, aby odpadky kolem popelnic nelítaly po celém dvoře?
Taky nám tady na pozemku stojí několik let auto polské poznávací značky, ke kterému se nikdo nehlásí, pouze tady chátrá a zabírá parkovací místo. Je v moci města s tím něco udělat?Předem děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ  30.4. 2021
Dobrý den,

město neplánuje kolem kontejnerů žádnou realizaci zástěny. Prosíme občany, pokud uvidí, že někdo zakládá skládku, aby kontaktovali městskou policií nebo odbor výstavby a životního prostředí (tel. č. 553 035 623), popř. sami dotyčného upozornili.

Bohužel, zjišťovat majitele či provozovatele vozidla s cizí registrační značkou je možné jen když řidič vozidla provede přestupek, mezi které patří: překročení rychlosti, nezastavení na červenou, jízda pod vlivem alkoholu nebo drog.
U odstaveného vozidla s cizí RZ na pozemní komunikací město nemůže zjišťovat majitele či provozovatele vozidla v návaznosti na ochranu osobních údajů.
U vozidel s českou RZ nám již zákon dovoluje zjišťovat provozovatele odstavených vozidel a proto město v těchto případech může konat a koná.

Lenka Kročková
referent odpadového hospodářství

DOTAZ  27.4. 2021
Dobrý den,
chci se zeptat, proč se nevyčistila místní komunikace ul.Šadový.Je tu hodně strusky a když auto jede rychleji, víří se prach. Občan bydlící na této ulici.
Děkuji Klapsia
ODPOVĚĎ  29.4. 2021
Dobrý den,

konečný termín pro úklid posypového materiálu z místních komunikací města je dle vyhlášky č.104/1997 Sb. 31. května roku 2021. Komunikaci na ul. Šadový budeme uklízet od 3.5.2021.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  22.3. 2021
Dobrý den, chtěl bych se zeptat z jakého důvodu byly v zimě silnice na Kontešinci posypávány solí. Jedná se o obytnou zónu, kde je maximální povolená rychlost silničních vozidel omezená na 20 km/h, tudiž nevidím důvod proč by tyto komunikace musely být tak pečlivě udržovány.
Silnice ošetřené pouze (rozumnou!!!) vrstvou štěrku, umožní dětem užívat si sněhu, pejskařům venčit psy a zároveň vypadají daleko líp.
Nemluvě o tom, že zcela jistě tímto způsobem dochází ke znečištění řeky Olzy.Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ  29.4. 2021
Dobrý den,

dle zákona č.13/1997 Sb. a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon, se uvádí: místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a důsledkům.
V zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a důsledkům. S nadsázkou lze říci, že pečlivost nám určuje zákon.
Použití technické soli bylo v minulosti konzultováno nejen s oddělením životního prostředí, ale i se Správou silnic Moravskoslezského kraje, která sůl užívá od nepaměti a má za sebou jistá prověřování škodlivosti solení. Výsledky testu neprokázaly škodlivost vůči životnímu prostředí v takové míře, jak se veřejnost domnívá. Využíváme dle plánu zimní údržby posyp solí a inertní materiál cca stejným podílem s tím, že sůl se nepoužívá v oblasti např. Masarykových sadů či nábřeží Míru. Přednostně se solí na dopravně důležitějších komunikacích, tam, kde projíždí autobusová doprava a v lokalitách, kde v případě většího spadu sněhu není prostor pro nahrnování sněhu a mohlo by tak dojít ke zúžení průjezdního profilu a nakonec i k nutnosti odvážení sněhu z komunikace, což je právě případ lokality Kontešinec. Podobně je tomu u chodníků v centru města a sídlištích. Solení nevyužíváme v momentě poklesu teploty pod mínus 10 o C, kdy tento posyp ztrácí smysl. Okolní města např. Karviná, Havířov či Orlová taktéž používají k ošetření pozemních komunikací technickou sůl.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  24.2. 2021
Chtěl bych upozornit na stříhání živého plotu na ulici Nádražní před zatáčkou Hraniční je tam už takové břicho že auta parkuji pomalu na cestě je to každým rokem větší a větší za chvíli tam budou auta parkovat na silnici nevím jak se tam budou vyhýbat autobus z osobním autem
ODPOVĚĎ  29.4. 2021
Dobrý den,

v centru města jsou živé stěny pravidelně tvarovány v intenzitě 3 x ročně.
V lokalitě ulice Nádražní nám údržbu těchto živých plotů stěžují trvale zaparkovaná auta.
Mnohdy se tak k určitým místům nelze ani dostat. Pokud se tato situace bude i letos opakovat v místě, které uvádíte, bude toto ošetřeno dočasně dopravním značením a stěny živých plotů se ořežou radikálně. Předpokládaný termín je konec května, popř. začátek června.

Lada Večeřová
referent městské zeleně

DOTAZ  24.3. 2021
Dobrý den,
budete na stránkách aktualizovat harmonogram na rozmístění kontejnerů pro objemný odpad? Zajímalo by mě, zda budou letos rozmístěny na území města. Děkuji
ODPOVĚĎ  29.4. 2021
Dobrý den,

město letos nebude přistavovat  velkoobjemové kontejnery, ale náhradou za přistavení kontejnerů je rozšíření provozní doby  sběrného dvoru během dubna a května.  Sběrný dvůr bude otevřen kromě neděle každý den, tj. pondělí až pátek od 8 – 18 hodin, v  sobotu od 8 do 14 hodin. Uzavřen bude ještě v sobotu 8. května, na tento den se vztahuje zákon o prodejní době v maloobchodě.

Lenka Kročková
referent odpadového hospodářství

DOTAZ  21.4. 2021
Nedávno proběhla,za početné účasti nejrůznějších složek, kontrola aerálu sběrného dvora Na Horkách!Jak je možné,že i po zhruba měsíci je stav odjezdové komunikace(prostranství před sběrnou surovin) ve stavu podobajícím se poli po hloubkové orbě? Struska,kterou déšť smývá na přiléhající asfaltovou ulici tvoří již až 10 cm muldy!To Město nedisponuje žádnou technikou,aby jednou za čas byla táto struska shrnutá z asfaltu a aspoň trochu bylo vyrovnáno prostranství sloužící k odjezdu aut ze sběrného dvora?Snad k tomu nebude zapotřebí projektová dokumentace,zvláštní rozpočet apod.!!!
ODPOVĚĎ  28.4. 2021
Dobrý den,

oprava sjezdu ke sběrnému dvoru Na Horkách bude provedena v průběhu prvního květnového týdne.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  15.4. 2021
Dobrý den,
prosím, chtěla jsem se zeptat na přibližnou cenovou relaci za 1m2 pozemků Mezi Lány, které budou po kompletním zasíťování lokality nabízeny k prodeji. Předem velmi děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ  26.4. 2021
Dobrý den,

v současné době jsme zadali zpracování aktualizace znaleckého posudku. Takto stanovená cena bude cenou výchozí a rozhodnutí o její konečné výši bude pak v kompetenci zastupitelstva města.

Michaela Karasová
vedoucí odboru majetkoprávního

DOTAZ  11.4. 2021
Dobry den, chtela bych se zeptat, kdo by mohl odstranit nepořadek kolem popelnic ktere se nachazeji ve dvorku za hotelem Piast, noveho rehabilitačniho centra a obchodu Albert.
Nejen, že to hýzdí okolí, ale i zapáchá a větrem rozfoukaný odpad nabizí podkanům, kteři se tady potuluji.
Myslim, že nikdo nechce, aby se v našem městě tito tvorové rozmnožili.
Je tam take odpad z oprav z jedné budovy a take stavby.
Děkuji
ODPOVĚĎ  26.4. 2021
Dobrý den,

uvedená skládka byla městem odklizena. Prosíme občany, pokud uvidí, že někdo zakládá skládku, aby kontaktovali městskou policií nebo odbor výstavby a životního prostředí (tel. č. 553 035 623), který následně může „pachateli“ uložit pokutu.

Lenka Kročková
referent odpadového hospodářství

DOTAZ  16.4. 2021
Jakou iniciativu město vyvíjí k odstraňování autovraků a kolik jich v současnosti na území města Český Těšín eviduje?
ODPOVĚĎ  22.4. 2021
Dobrý den,

Na území Města Český Těšín se v současné době nenachází z hlediska zákona ani jeden autovrak, který by byl umístěný na pozemních komunikacích ale jen odstavená vozidla bez STK. Město Český Těšín neeviduje odstavené vozidla neboť pokud v rámci kontrol parkování vozidel prováděných městskou policií nebo nahlášení takového vozidla občanem města a je zjištěno, že vozidlo je bez platné technické kontroly, Město Český Těšín postupuje dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který v usnesení § 19d odst. 1 umožňuje vlastníkovi pozemní komunikace vyzvat provozovatele silničního vozidla, které je v rozporu s ustanovením § 19 odst. 2 písm. h zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou) odstaveno na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikace, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci.

Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva doručena provozovateli vozidla, je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě; v takovém případě oznámí provozovateli vozidla místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí. Náklady na odstranění a odstavení silničního vozidla nese jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit.

Město Český Těšín již takto postupovalo ve dvou případech, kdy vyzvalo provozovatele silničního vozidla a ten své vozidlo poté odstranil. Bohužel je ale někdy těžké vypátrat provozovatele, zvlášť když je vozidlo odstaveno bez RZ vozidla a nebo je vozidlo s cizí poznávací značkou, neboť zde ve většině případu není umístěna etiketa o provedení STK tak jako u vozidel s českou RZ a nelze proto postupovat dle § 19 odst. 2 písm. h zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vozidlo tímto způsobem s pozemní komunikace odstranit, naštěstí těchto vozidel se v Českém Těším moc nevyskytuje.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  2.4. 2021
Dobrý den, chtěl bych upozornit na dopravní značku (P), která je překrytá vzrostlou tújí lemující plot hlídaného parkoviště na ul. Polní. Děkuji
ODPOVĚĎ  22.4. 2021
Dobrý den,

děkujeme za upozornění, komunikační závada na zakrytém dopravním značení IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ bude upraveno do konce dubna 2021.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  16.4. 2021
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda se ještě v tomto měsíci budou konat Slezské trhy
Děkuji
ODPOVĚĎ  22.4. 2021
Dobrý den,

Slezský rynek se bude konat dne 29. 4. 2021 za dodržení stanovených hygienických podmínek.

Bc. Jarmila Smelíková
referent místního hospodářství

DOTAZ  27.3. 2021
ZDRAVÍM.
CHATA NATAŠA JE V DEZOLATNÍM STAVU. JE NA PRODEJ?
MÁ MĚSTO PODOBNÝ OBJEKT K REKONSTRUKCI NA PRODEJ?
Nebo byt?
Děkuji za odpověd´.
JINDŘICH TROSZOK
ODPOVĚĎ  16.4. 2021
Dobrý den,

chata Nataša není ve vlastnictví města Český Těšín. Podobný objekt město nevlastní. Informace o prodávaných nemovitých věcech z majetku města Český Těšín naleznete na úředních deskách, popř. internetových stránky města nebo Vám budou poskytnuty na odboru majetkoprávním.

Miriam Pohromová
referent nemovitého majetku

DOTAZ  10.4. 2021
Dobrý den,
kdy bude odstraněna dřevěná konstrukce u Těšínských tiskáren? Stezka pro kola a pěší je přesunuta do vedlejší ulice, která je jednosměrná a jízda na kole v protisměru je nebezpečná. Po chodníku jezdit nemíním.
Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ  14.4. 2021
Dobrý den,

dřevěná konstrukce bude odstraněna po ukončení stěhování strojů, nejpozději do 31.05.2021.
Obchůzí trasa je vedena tak, aby byla co nejkratší. Tuto trasu můžou použít i cyklisté pokud vedou jízdní kolo, jak stanoví zákon č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích. Chce-li cyklista na jízdním kole jet, je nutno použít ul. Pražkou a ul. Štefánikovou, aby byla dodržena ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, když i cyklista je řidič a musí se řídit dopravním značením.

Miroslav Sporysz
referent správy dopravy a silničního hospodářství

DOTAZ  9.4. 2021
Dobrý den,
všimla jsem si el. přípojek, ale nenašla jsem vyznačenou parcelaci pozemků na ul. Mezi lány… kdy a jak se budou prodávat tyto pozemky jaké velikosti budou tyto pozemky.jak voda,plyn,odpad.. děkuji Kolářová
ODPOVĚĎ  12.4. 2021
Dobrý den,

v současné době je dané lokalitě Mezi Lány realizována (investorem ČEZ) stavba podzemního kabelového vedení NN, za účelem napojení nových odběrných míst.
Tato stavba je pouze jednou z částí plánovaného zasíťování lokality.

Jako další – již investice města, by zde v budoucnu měly být realizovány zbývající inženýrské sítě a komunikace. V letošním roce však není tato akce v rozpočtu města zahrnuta.

Teprve po kompletním zasíťování celé lokality mohou být pozemky nabízeny k prodeji. Informace budou zveřejněny na úředních deskách, v tisku a reklamním bannerem na místě samém. Jednotlivé parcely budou o výměrách cca 620-1800 m2.

Michaela Karasová
vedoucí odboru majetkoprávního

DOTAZ  30.3. 2021
Pozorně jsem si přečetl březnové Těšínské listy (TL). Samozřejmě mi neunikla anketa „Projekty ze šuplíku“. Město navrhuje občanům, aby formou ankety vybrali ze čtyř návrhů jeden k realizaci. Trochu divný způsob plánování investičních akcí.  Je trapné se občanů ptát, zda potřebují doplnit dětské hřiště o další herní prvky nebo zda město zakoupí další dřevěné stánky na náměstí.  Adventure golf je dalším z návrhů ankety. Ten však je už zahrnut ve „Strategickém plánu rozvoje města ČT na léta 2017-2021“ uvedeného na webových stránkách města s částkou 3 500 000 Kč, tak proč je uveden v anketě?  Další dvě akce ankety jsou dle mého názoru nutné. Pokud osvětlení sportovního areálu na Frýdecké ulici je na hraně norem, tak je nutné ho rekonstruovat. A zvýšení parkovacích míst u Polikliniky už mělo být provedeno dřív, než začala stavba Centrálního dopravního terminálu, kde bylo tím za
bráno mnoho parkovacích míst. Dle mého názoru všechny uvedené akce by měly být realizovány. V TL se dále píše, že podrobné informace k anketě najdeme na stránkách města www.projektyzesupliku.cz. Dne 31. 3. 2021 tam však najdete odkaz „ Již brzy spustíme…“.
Dále by možná bylo dobré vysvětlit jak to je s realizací staveb  uvedených v  „Strategickém plánu rozvoje města ČT na léta 2017-2021“ ,které nejsou dosud realizovány  np. revitalizace nádražní v r.2018, revitalizace ul. Odboje r.2020, vybudování záchytného parkoviště ul. Tovární r.2020, cyklostezka Chotěbuz  r. 2020 za 38 mil. Kč, rekonstrukce ul. Štefanikovy r.2018-2019 a několik dalších.
Dle mého, ale nejen mého názoru je město podinvestováno, nerozvíjí se tak, jak by bylo zapotřebí, je jen udržováno. Vše je o penězích. Ale možností města na získání peněžních prostředků jsou různá. Zadlužení města je cca 4 x nižší než dovolují fiskální pravidla. (viz TL z února 2021 – Rozpočet města Český Těšín na rok 2021).
Je smutné, že v šuplíku má město jen takové návrhy, které nám nabízí v anketě, myslím, že město a občané potřebujeme více.
ODPOVĚĎ  6.4. 2021
Dobrý den,

“Projekty ze šuplíku” jsou anketa, kde si občané mohou zvolit realizaci jednoho z těchto projektů v letošním roce. Všechny tyto projekty jsou v dlouhodobých plánech města, ale při projednávání rozpočtu na rok 2021 nebyl prostor na uskutečnění všech čtyř projektů v tomto roce. Projekty, které nebudou občany vybrány, budou vráceny zpět do zásobníku akcí města a budou opětovně navrženy při projednání rozpočtu na další roky. Možnosti rozpočtu se pak budou vyvíjet v závislosti na daňových příjmech města. Díky anketě také dají občasné městu na vědomí, jaký typ  investic preferují, co je pro ně důležité. Webové stránky města jsou v provozu od 30.3.2021.

Strategický plán města je vyhodnocován vždy po ukončení daného období. Vyhodnocení Strategického plánu na léta 2017-2021 bude předloženo zastupitelstvu v roce 2022.

Rozvoj města – výše kapitálových výdajů města se pohybuje okolo 100 mil. Kč ročně. Investice ve veřejném sektoru negenerují příjmy jako v soukromém sektoru, ale spíše další výdaje na provoz v následujících letech, proto je potřeba zvolit optimální výši kapitálových výdajů tak, aby bylo možné „utáhnout“ provoz v následujících letech. V roce 2020 město čerpalo úvěry ve výši 31,6 mil. Kč na své rozvojové aktivity a zadlužení města stouplo na 19,16%. V roce 2021 bude město čerpat další úvěr ve výši 53 mil. Kč.

Hana Petrušková
vedoucí finančního odboru

DOTAZ  19.2. 2021
Dobrý den

Na ulici Polní u odbočky do slepé ulice v zatáčce u Coopu někdo před 6 týdny vyvrátil značku zákaz stání + slepá ulice,vyvrácená značka tam pár dnů ležela a pak zmizela.Dále na stejném místě při vjezdu ke Coopu už nekolik roků není dodatková tabulka ,,Mimo zásobování” pod značkou zákáz vjezdu,tak že podle současného stavu tam nesmí vjed ani zásobování.Neměla by si těchto věcí všímat městská policie?

Děkuji za případnou nápravu

ODPOVĚĎ  30.03. 2021
Dobrý den,

město Český Těšín, odbor místního hospodářství, děkuje občanovi za upozornění na komunikační závadu. Svislé dopravní značení B 29 „Zákaz stání“ a IP 10a „Slepá pozemní komunikace“, které bylo umístěno pro účelovou komunikaci ÚK Polní (v zatáčce směrem k bytovému domu Polní 1852/49), bude městem znovu osazena v průběhu měsíce března za vhodných klimatických podmínek k instalaci.

Svislé dopravní značení B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou E 13 „Mimo zásobování“, není příslušenstvím pozemní komunikace v majetku města Český Těšín, nýbrž vlastníka účelové komunikace na pozemku parc. č. 2941/563, v k.ú. Český Těšín.

Odbor místního hospodářství oznámí tuto skutečnost na Městskou policii Český Těšín příp. Policii ČR, která upozorní vlastníka pozemní komunikace na komunikační závadu.

Radek Lipina
referent místního hospodářství

DOTAZ  1.03. 2021
Dobrý den.
Už je to více než týden, kdy roztál poslední sníh a město dosud nezareagovalo na nepořádek v ulicích. Čekáte snad, až odpadky znovu zasype případný nový sníh? Následující tři týdny mohou občané města realizovat procházky pouze v katastru své obce. Budeme se opravdu procházet mezi odpady? V tuto chvíli mne absolutně nezajímají Vaše případné neadekvátní výmluvy typu “nejsou peníze, je Covid” apod.! Ani nějaký rozpis úklidu ulic! Či to, že nemáte dostatek pracovníků v technických službách. Nahradit je mohou i zastupitelé města. Město má reagovat pružně a ne jen na podkladě připomínek občanů! Prošli jste se v posledních dnech kupříkladu ulicí Sokolovskou? Po chodníku podél nemocnice? Či novou cyklostezkou u průmyslové zóny? Spatřili jste prostranství kolem Těšínského divadla či obchodního centra na ulici Ostravská? A takto se dá pokračovat dál. Pracující lidé platí dosti vysoké daně mimo jiné i na to, aby kolem nich bylo v ulicích čisto a ne aby sami odpadky uklízeli. Ano, jsou mezi námi takoví, kteří nikdy se svým nízkým intelektem nepochopí funkci odpadkových košů, ale Ty bohužel nepřevychováme. Mimochodem, po celé délce chodníku podél průmyslové zóny na ulici Lípová není ani jeden odpadkový koš. Stojí za pováženou zde nějaké umístit. V těchto dnech se začíná probouzet rovněž příroda. Opravdu se ptactvo a jiní živí tvorové, kteří ještě na území našeho města zbývají, neboť je svou činností a nesmyslnou výstavbou – zabíráním jejich přirozeného prostředí vyháníme za účelem sebestředného ziskuchtivého jednání, potýkat s odpadem? A ano, je epidemie Covidu. Už rok. A právě proto by mělo být v ulicích čisto – z hygienického hlediska. V loňském roce jsem ve stejnou dobu jako nyní upozorňoval na černou skládku v pásu borovic za obchodním centrem. Uplynul rok a odpad je tam znovu. Žádám o okamžitou nápravu!
ODPOVĚĎ  26.03. 2021
Dobrý den,

čištění a úklid drobného odpadu z pozemních komunikací začíná po zimním období, tj. od 01.04. daného roku. Městská zeleň se uklízí od drobného odpadu celoročně pokud na ní není pokrývka sněhu. Může se stát, že ještě do konce měsíce března odpadky doopravdy zasype sníh. Pokud jako občan máte pocit, že se procházíte mezi hromadou odpadků na veřejném prostranství města, volejte přímo na odbor místního hospodářství tel. č.: 553 035 533 nebo mobil. č.: 739 323 867, který zajišťuje tyto činnosti. Vyjmenované lokality byly 01.03.2021 kompetentní osobou za odbor místního hospodářství zmonitorovány a až na malé nedostatky byly lokality čisté. V současné době jsou odpadkové koše umístěné pouze na autobusových zastávkách v ulici Lípová v počtu dva. Po ukončení stavebních prací v průmyslové zóně vč. oficiálního spuštění silničního provozu na nově zkolaudovaných pozemních komunikací (chodník, cyklostezka, komunikace) město zváží další doplnění odpadkových košů. Co se týče černé skládky v pásu borovic za obchodním centrem Kaufland, tento pozemek je ve správě Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvkové organizace a odbor místního hospodářství na něm úklid neprovádí. Po Vašem upozornění nechal mimořádně odbor místního hospodářství skládku uklidit.

Opakovaně v odpovědích občana za odbor místního hospodářství zveřejňujeme, kde se mohou nespokojení občané ve věci nepořádku příp. výskytu černé skládky na veřejném prostranství obracet. Pro nahlášení nepořádku lze užít webové stránky města Český Těšín sekci OBČANÉ, Hlášení závad na majetku města. Dále e-mailovou adresu města epodatelna@tesin.cz , tel. č.: 553 035 111 nebo přímou tel. linku na kompetentního referenta 553 035 533, a taky lze mimo pracovní dobu městského úřadu volat na městskou policii 156 (pomáhat a chránit), která požadavek občana sdělí příslušnému odboru, který zjedná nápravu.

Stanislav Cichý
referent místního hospodářství

DOTAZ  25.03. 2021
Dobry den, 23.3.2021 dle harmonogramu mel proběhnout svoz bioodpadu. Neprobehl. Pocasi nebylo nepriznive, cela ulice mela nychystane nadoby s bioodpadem a nic.
Ptam se tedy, kdy???Štefåniková, Dlouhá, Česky Těšín
ODPOVĚĎ  26.03. 2021
Dobrý den,

v pondělí 22. 3. 2021 jsme na FB stránkách města i v Mobilním rozhlasu aktualizovali informaci, že svoz z důvodu nízkých teplot neproběhne, ale bude náhradní svoz příští úterý 30. 3. 2021. Další svozy budou dle plánovaného harmonogramu, tj. 6. 4. 2021 a poté každé sudé úterý.

Ještě v pátek 19. 3. 2021 jsme zveřejnili informaci, že svoz proběhne, ale v pondělí se počasí vyvíjelo jinak, než jsme původně při plánování předpokládali. Nádoby jsou převážně plné, proto jsme nechtěli, aby při výsypu kvůli nízké teplotě popraskaly (svozová firma má tyto negativní zkušenosti z jiného města). Děkujeme za pochopení.

Lenka Kročková
referent odpadového hospodářství

DOTAZ  17.03. 2021
Dobrý den, chtela bych se zeptat, jestli jsou hranice s Polskem dnes v Tešíne otevrene. Dekuji veľmi pekne
ODPOVĚĎ  19.03. 2021
Dobrý den,

hranice s Polskem jsou otevřené, s ohledem na současnou situaci a protiepidemická opatření v ČR probíhají na hranici intenzivní namátkové kontroly. Tyto kontroly probíhají i v souvislosti s omezením pohybu mezi jednotlivými okresy. Do Polska lze vstoupit jen v nezbytně nutných případech. Je potřeba prokázat se negativním testem nebo dvojím očkováním proti Covid-19 a doložit nezbytnost cesty.

Markéta Fojtíková
pracovník vztahů k veřejnosti

DOTAZ  17.03. 2021
Chtěla bych se zeptat, jaké jsou stanoveny podmínky pro krátkodobou návštěvu Polska za účelem nákupu jak ze strany Polska, tak ze strany Česka, děkuji Linzerová
ODPOVĚĎ  19.03. 2021
Dobrý den,

s ohledem na ochranu svého území před šířením virového onemocnění COVID-19 zavedla Polská republika od 27. 2. do 28. 3. 2021 nové ochranné opatření. Cílem je zamezit tzv. zbytným cestám na území Polska (například za účelem nákup, turistiky vč. lyžování v PL horách atd.) z ČR a SR. Hraniční kontroly zavedeny nebyly, dodržování opatření provádí společné hlídky Straze Graniczne a Policie PL formou namátkových kontrol. V rámci těchto kontrol je prověřován nejen důvod každé cesty, ale i případné zařazení cestujících do některé kategorie výjimek (viz níže) z jinak povinné 10ti denní karantény aplikovatelné ihned po vstupu na území PL.

Obecnou výjimku tvoří osoby s certifikátem o negativním výsledku diagnostického testu na přítomnost Sars-CoV-2 nikoliv staršího 48 hodin v polském nebo anglickém jazyce (RT-PCR / antigenní test); certifikát o negativním testu se předkládá na žádost příslušníka Pohraniční stráže nebo policie, s tím, že jak je uvedeno výše, u každé cesty je prověřována nezbytnost dané cesty.

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí ČR
https://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/zmeny_v_podminkach_cestovani.html

Jana Mašková
vedoucí oddělení organizačních a správních agend

DOTAZ  12.03. 2021
Dobrý den,
platí aktuálně provozní doba sběrného dvora Na Horkách jak se udává na těchto stránkách? Zejména mě zajímá sobota dne 13.3.2021
Děkuji za odpověďSteller Radim
ODPOVĚĎ  15.03. 2021
Dobrý den,

aktuální provozní doba sběrného dvoru je uvedena na stránkách města. V období od 6. do 30. dubna bude otevřen kromě neděle každý den, tj. pondělí až pátek od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

Lenka Kročková
referent odpadového hospodářství

DOTAZ  1.03. 2021
Chtěla bych se zeptat, jaké je oficiální stanovisko města Český Těšín k otevření/uzavření dětských hřišť na území města? Tuto informaci jsem nikde nenašla. Děkuji
ODPOVĚĎ  8.03. 2021
Dobrý den,

město v současné době neuvažuje o uzavření dětských hřišť. Apelujeme na zodpovědnost každého občana s tím, že všechna dětská hřiště jsou označeny informacemi o dodržování vládních nařízení.

Lada Večeřová
referent městské zeleně

DOTAZ  22.02. 2021
Dobrý den

Výběrové řízení na dodavatele nové technologie proběhlo s tím že nová technologie může fungovat jen 8 měsíců s tím že máme novou technologii na nevyhovujícím povrchu a to má být rekonstrukce? Toto už není vůbec vtipné a měla by proběhnout kontrola jak k tomu mohlo vůbec dojít.

Jan Prunner

ODPOVĚĎ  24.02. 2021
V předchozí odpovědi bylo uvedeno “staré podloží” což neznamená špatné. Pro upřesnění uvádíme, že dodavatel stavby neznal skladbu podloží a vzhledem k obtížnosti zjistit skutečný stav podloží bez narušení betonové plochy, podmínil záruku stavby max. 8 měsíčním provozem v roce.

Dále uvádíme , že ze strany zástupců HC a Krasa byl vznesen požadavek na možnost využití ledové plochy v měsících duben (polovina) a srpen, o ostatních měsících jsme se bavili jen sporadicky. Nutno taky podotknout, že plánované posunutí termínu zahájení a ukončení provozu přinese dodatečnou zátěž na naši organizaci z pohledu ekonomického i personálního.

Stařičný Miroslav
Odbor školství a kultury

DOTAZ  18.02. 2021
Dobrý den, zajímalo by mě kdy se bude platit za odvoz odpadků a v jaké ceně. Děkuji za odpověď
ODPOVĚĎ  24.02. 2021
Dobrý den,

základní sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2021 stanovena na 540,- Kč, občané, kteří mají úlevu na poplatku – tzn. osoby, které v r. 2021 dosáhnou 70 až 79 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P platí 420,- Kč (úleva je poskytnuta po předložení průkazu po dobu jeho platnosti).

Splatnost poplatku je k 30.04.2021, v případě pololetní splatnosti k 30.04.2021 a 31.10.2021; u občanů platících prostřednictvím SIPO je splatnost vždy ke konci kalendářního čtvrtletí roku (31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021 a 31.12.2021).

Wachtarczyková Dana
referent místních poplatků

DOTAZ 16.02. 2021
Dobrý den, kdy se v Dolním Žukově ( u autobusové zastávky) objevī kontejner na použitý olej? Děkuji P. Czyž
ODPOVĚĎ 22.02. 2021
V listopadu v loňském roce bylo na území města rozmístěno 20 nádob na jedlé oleje a tuky, viz odkaz:

https://www.tesin.cz/mesto-cesky-tesin/informace-o-zivotnim-prostredi/odpady/nadoby-na-oleje-a-tuky/

V Dolním Žukově je nádoba umístěna na ul. Frýdecké u autobusové zastávky Blahut.

Kročková Lenka
referent odpadového hospodářství

DOTAZ  16.02. 2021
Dobrý den

Zajímalo by mne co všechno brání provozování zimního stadionu v měsících 4,5,6,7,8. momentálně nemyslím Koronavirus ale možnost využití trénování mládeže, komerci a popřípadě konání hokejových turnajů či kempů, zda jsou to finance a nebo různá omezení hygienická a podobně, nemyslím si že je správné aby provoz zimního stadionu a tím pádem trénování mládeže brzdilo koupaliště která mají i sousední města. Nastavení poplatků by se dalo v těchto měsících určitě zvednout aby město neprodělávalo.

Děkuji
Jan Prunner

ODPOVĚĎ  17.02. 2021
Do doby rekonstrukce strojovny nedovoloval provozování ZS v teplých měsících stav starého zařízení. Dodavatel nové technologie nedoporučuje delší provoz než 8 měsíců v roce a to z důvodu starého podloží pod ledovou plochou kdy hloubkovým promrzáním by mohlo dojít k narušení betonové plochy. Měli jsme v plánu provozovat ZS do 15.04. 2021 a zahájit provoz v polovině srpna letošního roku. Zájemců o využití ledové plochy je hodně bohužel bychom delším provozem přišli o záruky ze strany dodavatele technologie.

Stařičný Miroslav
Odbor školství a kultury

autor: Fojtíková Markéta