položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter

Vážení občané, aktuálně nelze vkládat dotazy přes webové stránky města Český Těšín – záložka Dotazy občanů. Na odstranění problému pracujeme. V případě potřeby můžete kontaktovat příslušné odbory úřadu města Český Těšín. Děkujeme za pochopení.

Zpět

žádost o odstranění nebezpečného předmětu

žádám tímto o odstranění nebezpečného předmětu - ocelové trubky v délce cca 5 cm trčící nad terén, která je na odjezdové komunikaci ze sběrného dvora ve správě Města Český Těšín. Je mi známo, že pozemek 3002/2 je v majetku firmy Demonta, avšak tento pozemek je jediný, přes který lze opustit sběrný dvůr a průjezdem přes ocelovou trubku, kterou lze přehlédnout dojde k poškození soukromého majetku - minimálně proříznutí pneumatiky na vozidle nebo přívěse. Neočekávám zdlouhavé jednání s vlastníkem pozemku, ale odříznutí trubky v úrovni terénu. Děkuji za vyřízení a podání zprávy o výsledku Ing. Petr Haiduk

Odpovídá Kročková Lenka 23.10.2020 12:51

Firma FCC zajistila odstranění ocelové trubky.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou