položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter

Vážení občané, aktuálně nelze vkládat dotazy přes webové stránky města Český Těšín – záložka Dotazy občanů. Na odstranění problému pracujeme. V případě potřeby můžete kontaktovat příslušné odbory úřadu města Český Těšín. Děkujeme za pochopení.

Zpět

Výkop kanalizace na ulici Smetanova a omezení parkování od 12. 10. 2020

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o dvě informace, do kdy budou probíhat výkopové práce na ulici Smetanové asi u domu číslo 18. Od minulého týdne tj od 40. týdne tam nikdo nepracuje, v zemi je hluboká díra, jsou zabrána parkovací místa a k dnešnímu dni se nic neděje. Navíc pokud chodci mají použít jinou trasu, tak nemají moc kde, jelikož chodník na protější straně je v obležení lešení. Maminky s kočárkem se na něj nevejdou a o vozíčkářích ani nemluvě. Druhý dotaz se vztahuje k předpokládanému záboru i dalších parkovacích míst na stejné ulici, jen o pár metrů vedle, a to pro změnu od 12. 10. 2020 - není jasné do kdy. V této ulici je problém s každým parkovacím místem a ještě dojde k záboru dalších míst. Děkuji. Kaletová Jana

Odpovídá Lipina Radek 05.11.2020 06:30

Oba dva dotazy souvisí s výkopovými pracemi na ul. Smetanová (u domu č. 18). Probíhá zde rekonstrukce kanalizační přípojky pro dům ul. Smetanova 220/9. Stavební činnost prováděná v tělese vozovky bude probíhat do 23.10.2020 dle Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace a zábor parkovacích míst bude od 12.10.2020 do 23.10.2020 dle Rozhodnutí o uzavírce pozemní komunikace vč. umístění přechodného dopravního značení odsouhlaseného Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, dopravním inspektorátem, které vydal a povolil příslušný silniční správní úřad (Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy). Co se týče užití jiné chodníkové trasy – ustanovení § 53 odst. 3 zákona č. 361/2000Sb., o silničním provozu říká, „kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky“…


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou