položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter

Vážení občané, aktuálně nelze vkládat dotazy přes webové stránky města Český Těšín – záložka Dotazy občanů. Na odstranění problému pracujeme. V případě potřeby můžete kontaktovat příslušné odbory úřadu města Český Těšín. Děkujeme za pochopení.

Zpět

Oprava chodníku a čištění ul. Komorní.

Tyto dotazy i odpovědi jsme četli,ale zdejší občané nejsou se současným stavem spokojeni. Chodník je v dezolátním stavu.A čištění ulice 2x ročně?Na rohu ulice u květinářství roste starý strom z kterého padá listí.Z tohoto listi rozježděného koly aut je spousta prachu. Tento prach neustále vvíři a znepříjemňuje život.Děkuji.kb.

Odpovídá Cichy Stanislav 02.11.2020 13:27

Město Český Těšín, odbor místního hospodářství, mapuje stav komunikací vč. chodníků (závady ve sjízdnosti a schůdnosti dle ustanovení § 26 odst. 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) se správcem komunikací celoročně průběžně a celoplošně vždy k 31.08. daného roku pro zpracování roční zprávy o stavu komunikací s návrhem oprav pro příští rok s uvedením pořadí důležitosti. V ulici Komorní je šest úseků chodníků, z nichž je jeden úsek vyhodnocen jako 1 – bezvadný (nově opraven), tři úseky jako 2 – dobrý a dva jako 3 – vyhovující (dle stupnice od 1 až 5). V 5 – havarijním stavu příp. 4 – špatný není zatím ani jeden ze zbývajících úseků. S opravami zbylých úseků se výhledově 5ti let nepočítá. Město zajišťuje letní čištění dle smlouvy o dílo na pozemních komunikací strojně prostřednictvím správce pozemních komunikací města Český Těšín společnosti FCC Česká republika, s.r.o. (dále jen „správce“). Ulice Komorní je poměrně čistá lokalita v návaznosti na drobné nečistoty (listí, drobný odpad, štěrk, prach apod.), proto spadá do lokality č. 3 tzn., že při zjištěném znečištění vozovky musí být do 72 hodin uklizena. Další letní čištění je tzv. prostorové čištění ploch určených k parkování, které se na ul. Komorní provádí podle harmonogramu 2× ročně (30. 06. a 03. 11. 2020) správcem. Prostorové čištění je důkladné čištění místní komunikace, přesněji čištění míst, která jsou v běžném provozu nedostupná, převážně z důvodu parkujících aut, pro tyto účely jsou řidiči povinni auta přeparkovat a správce provádí jak strojně, tak důkladně ruční čištění zejména mezi chodníkem a vozovkou. Harmonogram prostorového čištění se zveřejňuje každoročně na webových stránkách města v sekci Občané, Údržba komunikací. Město může zajistit u správce i mimořádné čistění, a to na požadavek občanů. Podněty k provedení úklidu znečištěných pozemních komunikací města Český Těšín sdělujte prosím přímo na odbor místního hospodářství, tel. č.: 553 035 533 nebo mobil. č.: 739 323 867.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou