položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter

Vážení občané, aktuálně nelze vkládat dotazy přes webové stránky města Český Těšín – záložka Dotazy občanů. Na odstranění problému pracujeme. V případě potřeby můžete kontaktovat příslušné odbory úřadu města Český Těšín. Děkujeme za pochopení.

Zpět

pokračování- LINKA MĚSTSKÉ DOPRAVY PŘES ULICI SMETANOVÁ

A snížila tato linka počet automobilů projíždějících touto ulicí? A Vámi zmíněná ekologie -proč ne skoro bezhlučné a skoro z nulovýma emisemi elektrobusy (viz. město Třinec). A zda někdo posoudil vliv této linky na hluk a prašnost občanů této ulice je bez odpovědi.

Odpovídá Hloušek Tomáš Ing. 16.09.2020 13:09

Jaký je přímý vliv na počet automobilů projíždějících touto ulicí lze jen stěží objektivně určit. Ani když vytvoříte ty nejlepší podmínky, nemusí to znamenat, že se podaří přimět občany, aby nabídnutou službu využívali. Nicméně pokud je počet cestujících v dané oblasti rostoucí, lze se oprávněně domnívat, že je tato přínosem. To ale neznamená, že bychom si neuvědomovali, že existují i jiná hlediska, jako zvýšený provoz autobusů na dané komunikaci. V tomto ohledu zde vždy bude docházet ke kolizi zájmů, na jedné straně ochrana veřejného zdraví a na straně druhé zajištění dopravní obslužnosti. Nicméně na celkové hodnocení opatření je zatím příliš krátká doba. Jakékoli změny v chování občanů při využívání dopravních prostředků určených k jejich přepravě se projevují v dlouhodobém horizontu. Proč ne elektrobusy? Kvůli ekonomice a technologii jejich provozu. Vozový park naší MHD je malý (4 základní a 1 náhradní). Naše autobusy jsou plně využívány a jednotlivě najedou denně i 230 km. Dojezdová vzdálenost elektrobusů na jedno nabití v současné době nepřekračuje průměrně 150 km. Museli bychom tedy mít ve vozovém parku minimálně 6 elektrobusů. To by při současných pořizovacích cenách byla neúměrná počáteční investice. Rovněž využití tak velkého počtu elektrobusů v samotném provozu by bylo ekonomicky zcela nerentabilní. Navíc stále ještě není známo, jak dlouhá je celková životnost baterií, jejichž obnova je značně ekonomicky nákladná. Pro tyhle důvody jsme se rozhodli pořídit naftové autobusy, v danou dobu s nejmodernější emisní technikou. Zavedení nového provozu nebylo z hlediska jeho vlivu na hluk a prašnost posouzeno. Měření prašnosti a hluku na jednotlivých ulicích nebylo provedeno před ani po změně trasy linek MHD.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou